loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Aida Đurković Kunica

Berisa Elvis 0 comments 17.01.2018

Aida Đurković Kunica je rođena 15. maja 1988. godine u Podgorici. Osnovnu školu „Pavle Rovinski“ završila u Podgorici, gdje je nastavila školovanje u srednjoj medicinskoj školi – smjer stomatološka sestra-tehničar.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka – smjer socijalna politika i socijalni rad. Trenutno pohađa specijalističke studije na istom smjeru. Engleski jezik poznaje na srednjem nivou.

U Romskoj organizaciji mladih Phiren Amenca angažovana od januara 2018. godine u okviru Vladinog programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca.


Leave a comment

Partneri

...