loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Marina Tomović

Berisa Elvis 0 comments 17.01.2018

Marina Tomović je rođena 10. 02. 1994. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Herceg Novom, gdje kao srednjoškolka počinje da se bavi volonterstvom u NVO "Nova šansa u Novom" koja se bavi mladim ljudima sa invaliditetom. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore završila je osnovne i specijalističke studije na smjeru međunarodni odnosi kao jedna od najboljih studenata svoje generacije. Četvrtu godinu studija provela je na Univerzitetu Opole u Poljskoj putem Erasmus programa mobilnosti kao i na Centralnoevropskom Univerzitetu (CEU) u Budimpešti kao stipendistkinja CEEPUS-a.

Tokom studija, bavila se debatom i volontirala u PR sektoru Crnogorske asocijacije studenata političkih nauka (MAPSS) i pohađala brojne seminare, treninge i konferencije u zemlji, regionu i inostranstvu. Početkom 2016. godine stažirala je u programskom odjeljenju Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM). Dodatno iskustvo ima u radu u medijima, gdje je kao novinarka radila na TV Boka i bila urednica emisije za ruskojezičnu dijasporu u Crnoj Gori.

Krajem 2017. godine izabrana je kao jedna od 15 mladih ljudi u Crnoj Gori koji će pohađati prvu akreditovanu obuku za omladinske aktiviste Ministarstva sporta i Foruma MNE.

Tečno govori engleski i ruski jezik, a služi se španskim, njemačkim i italijanskim jezikom.

U Romskoj organizaciji mladih Phiren Amenca angažovana od januara 2018. godine u okviru Vladinog programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca.


Leave a comment

Partneri

...