loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Zaključci i preporuke Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava Roma

Nevenka Kapičić 0 comments 16.10.2020

Zaključna razmatranja o izvještaju Vlade Crne Gore u oblasti promovisanja i zaštite prava Roma


Zaključna razmatranja o izvještaju Vlade Crne Gore u oblasti promovisanja i zaštite prava Roma Zaključna razmatranja o izvještaju Vlade Crne Gore u oblasti promovisanja i zaštite prava Roma

Partneri

...