loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Saopštenje za javnost

Berisa Elvis 0 comments 06.11.2017

Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca “ organizovala je danas konferenciju u EU info centru povodom predstavljanja rezultata projekata „Ljetnji kamp za učenje o romskom identitetu“ i Prvi romski portal Romalitika MNE“, koji su podržani od strane HELP-a u okviru projekta „Promocija i zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa“, a koji je finansirala Evropska unija. Na konferenciji je osim predstavljanja rezultata projekata obilježen i 5. novembar, Svijetski dan romskog jezika.

Ciljna grupa projekata bili su srednjoškolci i studenti iz romske zajednice. U okviru projekta „Ljetnji kamp za učenje o romskom identitetu“ organizovana je šestodnevna ljetnja škola pod nazivom „Koliko znaš o Romima?“ na kojoj je uključeno 15 mladih Roma i Romkinja koji su imali priliku da se upoznaju sa istorijom, kulturom i jezikom Roma. Osim toga izrađen je informator pod istim nazivom koji sadrži osnovne informacije o romskoj zajednici.

Projekat „Prvi romski portal „Romalitika MNE“ obuhvatio je deset mladih Roma i Romkinja, srednjoškolce i studente koji su aktivni u romskoj zajednici, a koji su prošli obuku novinarstva. Polaznici dvomjesečne obuke napisali su 10 autobiografskih priča kao pozitivne primjere iz romske zajednice sa ciljem da se smanjuju stereotipi i predrasude o romskoj zajednici.

Govornici na današnjoj konferenciji bili su: Leon Đokaj, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, Klaus Mock, regionalni koordinator HELP-a, i Elvis Beriša, izvršni direktor NVO Phiren Amenca, a prezentaciju projekata održala je Samanta Bajrami, aktivistkinja NVO Phiren Amenca.

Elvis Beriša, izvršni direktor Romske organizacije mladih „Koračajte sa nama – Phiren amenca“, kazao je na današnjoj konferenciji da su pomenuti projekti imali za cilj da se mladi srednjoškolci i studenti iz romske zajednice upoznaju sa svojom istorijom, kulturom i jezikom, ali i da se romskoj zajednici omogući informisanje na maternjem jeziku. Pokretanje portala pod nazivom Romalitika poseban je rezultat na koji smo ponosni. Mladi Romi i Romkinje kroz obuku novinarstva osposobljeni su da izvještavaju javnosti o romskoj zajednici i obratno.

Cilj nam je da obučavamo mlade Rome i Romkinje da izvještavaju javnost o gorućim problemima u zajednici. Obzirom da se vrlo često krši etički kodeks novinara i time romska zajednica predstavlja negativno u javnosti želimo da pokretanjem prvog aktivnog portala „Romalitika MNE“ i angažovanjem samih pripadnika romske zajednice ukažemo na te česte propuste. Takođe, želimo da objektivno izvještavamo javnost za sva pitanja koja se odnose na romsku zajednicu.

Romalitika je prvi romski portal i na ovaj način želimo da pružimo doprinos informisanju romske zajednice na njihovom jeziku, a samim tim i očuvanju romskog jezika.

Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Leon Đokaj čestitao je svim pripadnicima romske zajednice 5. novembar, Svjetski dan romskog jezika, i najavio podršku Ministarstva u cilju očuvanja romskog identiteta.

Klaus Mock, regionalni kordinator HELP-a, kazao je da je u okviru projetka „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja i Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa“ podržano sedam projekata kroz program dodjele malih grantova.

„Smatram da je za unapređenje romske zajednice ključno da se sami Romi uključe u tom procesu. Projekti koje je Phiren amenca realizovala su jako značajni za romsku zajednicu i nadamo se da ćemo nastaviti saradnju na sličnim aktivnostima sa ovom organizacijom“, rekao je Mock.

Portal Romalitika uređuje redakcija koju čine mladi Romi i Romkinje, a koji rade na volonterskoj osnovi. Portal će zvanično sa radom početi od 10. novembra.

NVO Phiren Amenca


Leave a comment

Partneri

...