loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Phiren Amenca na generalnoj konferenciji Evropske mreže za apatridiju

Berisa Elvis 0 comments 13.10.2018

Predstavnici Romske organizacije mladih „Phiren Amenca“, Elvis Beriša i Serđan Baftijari učestvovali su na godišnjoj generanoj konferenciji Evropske mreže za apatridiju (European Network on Statelessness - ENS) koja se održala od 8. do 10. oktobra u Evropskom centru za mlade u Strazburu.

Konferencija je okupila partnere i članove mrežeu cilju predstavljanja Indeksa, alata za praćenje stepena apatridije u zemljama članicama mreže koje su uključene u projektu „Indeks apatridije“, koji se koristi za zagovaranje i podizanje svijesti kod institucija o apatridiji. Takođe, da pojedinci i organizacije članice mreže podijele iskustvo u radu na rješavanju apatridije u različitim držama i zajedno kreiraju Strateški plan za period 2019-2023 godine.

Drugog dana u palati Savjeta evrope organizovana je prezentacija mreže ENS koju čine 130 članova iz 40 različitih zemalja kao i prezentacija Indexa kao prvog i jedinog online uporedivog alata koji ocjenjuje kako zemlje u Evropi štite ljude i šta oni rade kako bi spriječili i smanjili apatridiju. Tom prilikom prisutnima su se obratili Doris Fiala, član Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope i predsedavajući Komiteta za migracije, izbjeglice i raseljena lica, zatim Christos Giakoumopoulos, generalni direktor, Generalna direkcija za ljudska prava i vladavinu prava kao i Ksenija Turković, sudija Evropskog suda za ljudska prava.

NVO Phiren Amenca je u decembru 2017. godine prepoznata od strane ENS Sekretarijata kao organizacija koja djeluje na lokalnom nivou u radu sa romskom zajednicom koja je u najvećem broju u riziku od apatridije i iste godine je dobila poziv za članstvo u ENS mreži. Od januara 2018. godine postala članica mreže, a ovo je prva generalna konferencija na kojoj je dala doprinos i ukazala na značaj djelovanja u cilju rješavanja pitanja pravnog statusa i državljanstva.


Partneri

...