loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Svijetski dan romskog jezika

Berisa Elvis 0 comments 06.11.2018

Romska organizacija mladih Phiren Amenca – Koračajte sa nama i Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore povodom Svijetskog dana romskog jezika organizovali su javno predavanje na Pravnom fakultetu na temu istorije romskog jezika.

Elvis Beriša, izvršni direktor Romske oganizacije mladih „Koračajte sa nama – Phiren amenca“ na otvaranju predavanja čestitao je svim pripadnicima romske populacije Svjetski dan romskog jezika i pozvao ih da rade na očuvanju i razvoju romskog  jezika. Beriša je obasnio da je od 2015. godine UNESCO proglasio 5. novembar za Svjetski dan romskog jezika.

On je podsetio da je Crna Gora potpisala Evropsku konvenciju o regionalnim i manjinsksim jezicima te da se obavezala da će ispuniti uslove da Romi ravnopravno koriste romski jezik u privatnom i javnom životu. Poručio je da i romska djeca imaju pravo na izučavanje maternjeg jezika te da ukoliko ima se to u skorijem periodu ne omogući da će imati još većih negativnoh posljedica i da  će se time doprinjeti izumiranju romskog jezika.

Institucije sistema treba napokon da priznaju romski jezik i da rade na obezbjeđivanju uslova da se on izučava u osnovnim i srednjim školama. Ukoliko ne postoji kadar za predavanje romskog jezika to je moguće obezbjediti ukoliko Crna Gora ima zaista volju za to“.

Izedina Agović Škrijelj iz Centra za očuvanje i razvoj kultura manjinja pozdravila je prisutne i čestitala svim pripadnicima romske zajednice Svetski dan romskog jezika. Ona je podsetila da CEKUM podržava ravoj romskog jezika kroz objavljivanje knjiga romskih autora. Ona je kazala da je predavanje profesora Demir CEKUM sa zadovoljstvom podržao i da će u nastavku nastaviti sa saradnjom sa NVO Phiren amenca u cilju očuvanja identiteta romske zajednice u Crnoj Gori.

Predavanje na temu romskog jezika održao je Dr.sc. Ljatif Demir, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. On je na samom početku predavanja prisutnima kazao da je status romskog jezika trenutno poput leptira. „Leptir bez krila je samo običan crv, mi moramo romskom jeziku dati krila kako bi on oživjeo i bio poput leptira“.

Demir je zatim objasnio korijene romskog jezika koji, kako kaže, potiče iz sanskrita, jednog od najstarijih jezika kojim se govorilo i između 1500 p.n.e i 500 godine p.n.e.  

„Romski jezik je indoarijski jezik. Kada govorimo o indoarijskom jeziku, tada govorimo o skupini od 500 srodnih jezika koji se govore duž Indije, Pakistana i Bangladeša, i u drugim južnoazijskim zemljama, jezici koji tu spadaju su Hindu, Urdu, Bengali i Gudžarati", objasnio je Demir.

Romski jezik je jedan od suštinskih elemenata nacionalnog i kulturnog identiteta Roma. S toga, negiranje ili osporavanje romskog jezika u bilo kom obliku je negiranje i osporavanje identiteta Roma.

Na kraju predavanja prisutni su se interesovali kako Crna Gora može raditi na obezbjeđivanju kadra koji bi radio u nastavi, a profesor Demir je objasnio načine na koje se ovo pitanje može riješti. Jedan od načina je da država podrži studije mladih Roma i Romkinja na Filozofkom fakultetu na kojem bi po završetku studija dobili zvanje diplomiranih profesora romskog jezika, a drugi način je da država organizuje na već postojećem fakultetu za jezik i književnost gostujuće predavanje za predmete programa Romistike.


Partneri

...