loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Elaborati za 37 objekata romskih porodica

Berisa Elvis 0 comments 12.11.2018

Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama - Phiren amenca“ u prethodnom periodu na teritoriji Podgorice u saradnji sa geodetskom firmom „GEO ART“ su posjetili 37 romskih porodica za koje su izrađeni elaborati za legalizaciju objekata.

Tokom jula 2018 godine. aktivisti NVO Phiren amenca, su pružili pomoć za 115 porodica iz romske zajednice pri izradi zahteva za pokretanje postupka legalizacije neformalnih objekata.

Tokom oktobra i novembra 2018 godine. NVO Phiren amenca je pružila podršku za 37 porodica koje su izrazile spremnost i bile u mogućnosti da finansiraju izradu elaborata izvedenog stanja bespravnog objekta.

Napominjemo da su ostale porodice izrazile interesovanje za izradu elaborata i pribavljanje ostale dokumenatcijee za postupak legalizacije ali da nijesu bile u mogućnosti da izdvoje finansijka sredstva za to. Takodje, razlog navode i nesigurnost daljeg procesa legalizacije njihovih objekta a sve zbog nedovoljno informacija o tome koliko sredstva je neophodno izdvojiti za cijeli proces legalizacije.

NVO Phiren amenca se i nakon isteka roka za podnošenje zahteva za pokretanje postuka legalizacije objekata obraćaju porodice iz romske zajednice koji do isteka roka nijesu predali zahtjeve, da im pomognemo u naknadnom podnošenju zahtjeva. Podjećamo prema zvanićnim informacijama od ukupno 150 000 bespravno sagrađenih objekata u procesu legalizacije ušlo je svega oko 50 000. Država će u skladu sa zakonskim propisima biti obavezna da ukloni ostale (100 000) objekte za koje će biti potrebno obezbjediiti značajna finansisjka sredstva i mehanizaciju za rušenje ovih objekata.

Stoga, neophodno je produžiti rok za podnošenje zahtjeva kako bi omogućili ostalim vlasnicima neformalnih objekata da pokrenu postupak legalizacije. Uz to je potrebno sprovesti i kvalitetnu kampanju kojom bi se promovisala mogućnost i benefiti vlasnicima ovih objekata.

NVO Phiren Amenca je zajedno sa ADP ZID, USSCG i UNO Libertask ranije podnijela inicijativu uz njeno obrazloženje za ponavljanje roka za podnošenje zahtjeva i pokretanje postupka legalizacije. Nacrt Odluke o ponavljanu roka za pokretanje postupka legalizacije dostavljen je predsednicima 11 opština kao i gradonačelniku Podgorice.

Projekat „Podrška legalizaciji neformalno sagrađenih objekata“podržan je kroz program dodjele malih grantova u okviru projekta „Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom balkanu i Turskoj“, u čijoj implementaciji NVO Mladi Romi učestvuju kao partner dok je finansijska podrška obezbijeđena od stane Evropke komisije.


Partneri

...