loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Publikacija "Društvo bez predrasuda"

Serdjan Baftijari 0 comments 18.12.2018

Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama - Phiren Amenca" u saradnji sa NVO COSMO izradila je publikaciju pod nazivom "Društvo bez predrasuda" u okviru projekta “Zajedno za društvo bez predrasuda”, koji je podržan od strane Ministarstva sporta kroz Konkurs za fnansiranje i sufnansiranje programa i projekata na osnovu godišnjeg plana ostvarivanja Nacionalne Strategije za mlade za 2018. godinu.

Publikacija sadrži mišljena i stavove mladih koji su učestvovali na omladinskom kampu i prikazuje rezultate realizovanog kampa.

Osnovna ideja omladinskog kampa je prvenstveno umrežavanje mladih iz romske i neromske zajednice. Način rada je osmišljen kroz realizovanje radionica o omladinskoj politici i omladinskom aktivizmu, gdje su mladi imali priliku da uče, bolje se upoznaju i diskutuju o politikama za mlade koje se donose na nacionalnom nivou.

Omladinski kamp je organizovan u periodu od 26-30 septemba 2018 u etno selo Rudnice, Plužine. Predstavnici organizacija Phiren Amenca i COSMO, koji su polaznici prve licencirane obuke za omladinske aktiviste, su vodili cjelokupan kamp. Osnovna ideja ove aktivnosti je prvenstveno umrežavanje mladih iz romske i neromske zajednice. Način rada je osmišljen kroz radionice o omladinskom aktivizmu, gdje su mladi imali priliku da uče, da se bolje upoznaju i da na najbolji način razmjenjuju svoje kreativne potencijale. Pored omladinskog aktivizma mladi su imali priliku da se upoznaju sa romskom kulturom, jezikom i tradicijom.

Pored radionica na kojima su učesnici imali priliku da se upoznaju sa osnovama omladinske politike i omladinskog aktivizma, organizovane su i večeri druženja učesnika na kojima su razmjenjivali svoja iskustva. Ovakav koncept neformalne edukacije se pokazao kao veoma produktivan, jer s jedne strane mladi su edukovani o pitanjima od značaja za njih, a sa druge strane pružena im je mogućnost da određeni vremenski period provedu sa svojim vršnjacima iz druge zajednice.

Publikaciju možete preuzeti na linku: https://bit.ly/2S8lpHh 


Partneri

...