loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Završen projekat "Zajedno za društvo bez predrasuda"

Serdjan Baftijari 0 comments 26.12.2018

Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ održala je danas u Omladinskom centru prezentaciju rezultata projekta „Zajedno za društvo bez predrasuda“. Projekat je realizovan u saradnji sa NVO COSMO uz finansijsku podršku Ministarstva sporta Crne Gore.

Projektom je sprovedeno pet info sesija u srednjim školama gdje je preko 100 mladih imalo priliku da se upoznaju sa romskim identitetom u cilju smanjenju predrasuda prema romskoj zajednici. Osim toga, održan je petodnevni omladinski kamp na kom je učestvovalo 16 mladih iz romske i neromske zajednice. Kamp „Zajedno za društvo bez predrasuda“ organizovan je u periodu od 26. do 30. septembra u Plužinama – Etno selo Izlazak.

Pored omladinskog aktivizma mladi su na kampu imali priliku da se upoznaju sa romskom kulturom, jezikom i tradicijom. Organizovane su različite radionice, igrice i kvizovi, ali i večeri druženja učesnika u cilju upoznavanja sa romskim identitetom.

Elvis Beriša, izvršni direktor NVO Phiren Amenca istakao je zadovoljstvo sa ostvarenim rezultatima projekta jer su, kako je kazao, uspjeli da još jednom okupe mlade iz romske i neromske zajednice na jednom mjestu i kroz zanimljiv program, prilagođen mladima, prenosili znanje o omladinskoj politici i aktivizmu, ali istovremeno i informisali mlade o romskoj kulturi, identitetu i jeziku.

„Ovakav koncept neformalne edukacije se pokazao kao veoma produktivan, jer sa jedne strane mladi su edukovani o pitanjima od značaja za njih, a sa druge pružena im je mogućnost da određeni vremenski period provedu sa svojim vršnjacima iz druge zajednice i nauče više o poštovanju različitosti“, poručio je Beriša.

Andrijana Radović, izvršna direktorica NVO COSMO objasnila je da se organizovanjem omladinskih kampova za mlade omogućava mladima da se prvenstveno umreže, ali pruža prilika da uče, bolje se upoznaju i diskutuju o politikama za mlade koje se donose na nacionalnom nivou.

„Posebna vrijednost kampa je ta što smo uspjeli da kod mladih eliminišemo predrasude prema Romima jer su one, nažalost, prisutne među mladima i u društvu upravo zbog nepoznavanja romske kulture, jezika i tradicije. Jedino na ovaj način možemo uticati na razbijanju predrasuda i smanjenju tog jaza među romskom i neromskom zajednicom“, istakla je Radovićeva.

Andrea Popović, predstavnica Direktorata za mlade u okviru Ministarstva sporta kazala je da je Ministarstvo sporta posebno ponosan što je podržalo jednu romsku organizaciju i da će u narednom periodu raditi na većem uključivanju mladih u cilju unapređenja njihovog položaja.

U okviru projekta izrađen je kratak film i publikacija sa održanog omladinskog kampa.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=ZS2BLApoF5Y

Publikacija: http://www.phirenamenca.me/?content=docs&mod=publics&tip=single&id=188

Tim Phiren Amenca


Partneri

...