loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Berisa Elvis 0 comments 26.01.2019

Održana obuka za praćenje javne potrošnje za 5 romskih OCD i aktivista
 
Romska organizacija mladih je u Budvi u periodu od 23. do 25. januara održala trening za jačanje kapaciteta pet romskih OCD (organizacija civilnog društva) za monitoring javnih finansija za predstavnike pet romskih organizacija civilnog društva i aktiviste iz Podgorice, Nikšića, Berana i Bara.
 
Na treningu su učestvovali predstavnici organizacija „Centar za romske inicijative“, "Romske evropske alternative", "Romsko srce", "Udruzenje za razvoj, promociju i kulturu jezika Roma i Egipćana - Pružena ruka", "Centar za afirmaciju RE populacije" i romski aktivisti iz Bara.
 
Trening je za cilj imao da romski aktivisti i predstavnici romskih OCD osnaže da vrše monitoring javnih finansija sa fokusom na sredstva koja se izdvajaju na politike za romsku inkluziju kao i da ojača kapacitete romskih OCD da učestvuju u pripremanju državnog i lokalnog budžeta. Trening je obuhvatio teme kao što su osnove budžetskog sistema, načini praćenja potrošnje javnog novca i učešće u pripremi državnog i lokalnog budžeta kao i korišćenje sajta www.mojnovac.me.
 
Tokom tri dana učesnici na treningu su mapirali institucije koje se bave inkluzijom Roma u CG i naučili kako da istražuju budžet koji je izdvojen za romsku inkluziju u 2017. godini.
U Crnoj Gori ne postoji nijedna romska organizacija koja je osnažena da se bavi praćenjem javne potrošnje, a posebno monitoringom finansiranja politika za inkluziju Roma. Ovim projektom NVO Phiren Amenca postaje prva i trenutno jedina organizacija koja se aktivno bavi ovom tematikom. Osim toga, pokušavamo da i ostale romske organizacije osnažimo da se aktivno bave ovom oblašću.  
 
Osim treninga NVO Phiren Amenca će u narednih pet mjeseci obezbjediti stručnu praksu za jednu romsku studentkinju sa Ekonomskog fakulteta u NVO Phiren Amenca, koja će uz mentorsku podršku stručne osobe iz ove oblasti raditi na prikupljanju podataka i informacija o izdvojenim i potrošenim sredstvima za inkluziju Roma. Kao glavni rezultat projekta jeste Analiza sa detaljnim opisom koliko je novca izdvojeno i potrošeno na politike za Rome u toku 2017. godine u skladu sa Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016 – 2020. godine.  
 
Trening je održan u okviru projekta “Transparentna javna potrošnja za politike na romsku inkluziju“, koji je podržan je kroz Program malih grantova u okviru projekta "Money Watch - Civilno društvo, čuvar budžeta", koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore. Agenda treninga nalazi se u prilogu mejla.


Partneri

...