loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Nacionalna konferencija o položaju romskih omladinskih organizacija

Serdjan Baftijari 0 comments 01.02.2019

Romska organizacija mladih Koračajte sa nama - Phiren amenca je održala nacionalnu konferenciju „OPENS 4 ROMA YOUTH“ u okviru programa ,,Novi Sad omladinska prestonica mladih 2019”.

Konferenciji su prisustvovati predstavnici Ministarstva koji se bave inkluzijom Roma i Egićana kao i politika za mlade, aktivisti iz romske zajednice, NVO-a, i predstavnici međunarodnih organizacija.

Napori od strane svih sektora su uloženi, ali u ovom trenutku nije dovoljno jer su mladi Romi/kinje dvostruko diskriminisani i isključeni iz društvene zajednice. Zbog toga je sada potrebno razviti nove politike i planirati nove mjere i aktivnosti. Generalno možemo kazati da je potrebno bolje pozicioniranje mladih Roma/kinja kada su u pitanju politike za mlade i uvažavanje njihovih prava. Neophodno je da mladi Romi/kinje budu dodatno osnaženi i ohrabreni da se aktivno uključe u procese donošenja odluka ali i kasnije u sprovođenju politika koje se odnose na njih, kazao je Elvis Beriša, izvršni direktor NVO Phiren Amenca.

On je ukazao na neophodnost razvoja i sprovođenja programa kojima se jačaju neformalne mreže mladih Roma i Romkinja, unapređuje njihova informisanost i jača socijalni kapital i omogućava pristup mrežama i informacijama koje im mogu biti od koristi.

Na onferenciji je saopšteno i da je potrebno je osnažiti i omogućiti učešće mladih Roma/kinja u procese donošenja novih zakonskih propisa i omladinskih politika koji se tiču mladih. Takođe, formiranje i razvijanje omladinskih klubova u zajednicama gde veći broj mladih Roma živi u cilju motivisanja i jačanja mladih za dalje obrazovanje kao i uključivanja u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Neophodno je da mediji, prije svega Javni servis RTCG omogući veću vidljivost aktivnosti koje realizuju mladi Romi/kinje i aktivnosti koje se na njih odnose. Ovo je u odnosu na prošl godinu unaprijeđeno.  

Na konferenciji su takođe govorili i Nenad Koprivica, Generalni direktor Direktorata u Ministarstvu sporta i mladih, Edin Koljenović, šef lokalne Regionalne kancelarije za saradnju mladih i Danijela Lakatoš iz Udruženja mladih Roma Srbije. 

NVO Phiren Amenca će nastojati da u narednom periodu radi maksimalno na osnaživanju mladih i to kroz obezbjeđivanje u saradnji sa institucijama i lokalnim samoupravama omladinske klubove u romskim naseljima gdje će mladi imati prilike da jačaju svoje vještine i znanja za aktivno i efikasno učešće u društvenim tokovima. Planiramo i da formiramo mrežu romskih omladinskih organizacija u CG i na taj način sinhronizovano djelujemo kao bi postigli što bolje rezultate u socijalnoj inkluziji Roma, posebno mladih.


Partneri

...