loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Prvu inicijativu u romskoj zajednici u Baru realizuju aktivisti Phiren amenca

Berisa Elvis 0 comments 27.02.2019

Predstavnici romske organizacije mladih „Koračajte sa nama - Phirena amenca“ održali su radionicu sa aktivistima orgaizacije iz Bara. Na početku radionice, aktivisti Phiren Amenca iz Bara predstavili su postignute rezultate tokom sprovođenja inicijative koju su mladi aktivisti kreirali na Treningu za javno zagovaranje i učešće u zajednici, koji je Phiren amenca organizovala za 20 mladih iz šest opština krajem januara ove godine u okviru projekta „Mladi za mlade“.

U opštini Bar ne postoji nijedna romska nevladina organizacija, aktivisti Phiren amenca su nakon treninga za javno zagovaranje i učešće mladih na loklanom nivou planiraju osnivanje organizacije koja će se po prvi put baviti problemima sa kojima se romska zajednica u Baru suočava. Aktivisti su tokom februara mjeseca sproveli po prvi put u ovoj opštini anketno istraživanje o potrebama romske zajednice u ovoj opštini. Nakon istraživanja planiraju da uspostave saradnju sa lokalnom samoupravom u cilju rješavanja najprioritetnijih problema koji su identifikovani od strane romske zajednice.

Prema istraživanju, među najvećim izazovima sa kojima se ova zajednica suočava jeste neadekvatna infrastruktura u romskim naseljima. Zbog toga, aktivisti će od opštine Bar zatražiti da se asfaltira put koji zajednica koristi, a koji nije pristupačan. Posebno ne u zimskom periodu kada djeca ne mogu da redovno pohađaju nastavu u školi.

Pored asfaltiranja dijela puta zajednica je identifikovalla brojne druge probleme među koje takođe navode kao veoma problematično otpad koji u naselju nije očišćen godinama unazad, a od kojeg prijeti velika opasnost različitih zaraznih bolesti, posebno djece koja svakodnevno provode vrijeme na toj lokaciji.

Na zahtjev aktivista iz Bara, predstavnici Phiren amenca su održali prezentaciju koraka koji su neophodni za osnivaje nevladine organizacije i predstavili su dokumenta neophodna za podnošenje zahtjeva za registraciju NVO što će rezultirati osnivanjem prve aktivne romske nevladine organizacije u Baru. Aktivisti su imali priliku da postave pitanja i dobiju odgovore o izazovima sa kojima se organizacije civilnog društva suočavaju.

Aktivisti iz Bara, Vasfija Tuša, Vilson Nerda i Škurta Tuša kazali su da su zadovoljni dosadašnjim radom u zajednici s obzirom da im je ovo prvi put da su aktivni u zajednici.

Tim Phiren amenca je zajedno sa aktivistima posjetilo romsko naselje Sokolana i tom prilikom razgovarali sa mještanima o problemima sa kojima se suočavaju i rješenjima za iste.

U narednom periodu, Phiren amenca će nastaviti sa pružanjem podrške aktivistima iz Bara i u ostalih šest opština kako bi se mladi Romi i Romkinje osnažili da djeluju na lokalnom nivou u cilju poboljašanja položaja romske zajednice, posebno mladih.

Projekat Mladi za mlade podržan je u okviru programa „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“ koji finansira Evropska komisija kroz program IPA CSF, a kojeg realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa NVO Prima iz Crne Gore, organizacijom Partners iz Albanije, Asocijacijom za obrazovanje „Mladiinfo international“ iz Makedonije i Fondacijom volontera zajednice iz Turske.

 


Partneri

...