loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Realizovana obuka za aktiviste iz romske zajednice na temu apatridija i pravni status

Berisa Elvis 0 comments 25.04.2019

U subotu, 19. aprila u postorijama NVO ROM " Koračajte sa nama - Phiren Amenca", održana je obuka za romske aktiviste u okviru projekta “Identifikacija Roma koji su u riziku od apatridije” koji je finansijski podržan od strane Evropske mreže za apatridiju (ENS)

Obuku je održao Pravnik koji ima višegodisnje iskustvo u radu sa romskom zajednicom na pitanju rješavanja pravnog statusa pripadnika romske i egipćanske populacije.

Obuku su pohadjali pet aktivista NVO Phirena amenca koji će tokom Maja i Juna sprovesti istraživanje u romskoj zajednici u cilju identifikacije osoba koji su u riziku od apatridije. Pravnik je aktiviste upoznao sa nacionalnim pravnim okvirom kojim se reguliše pitanje pravnog statusa u Crnoj Gori.

Projekat Identifikacija Roma u Podgorici koji su u riziku da postanu apatridi sprovodi se kao dio programa pan-Evropske aktivnosti koordinirane od strane Evropske mreže za apatridiju (ENS)


Partneri

...