loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Diskriminacija mladih Roma: prošlost, sadašnjost i budućnost

Serdjan Baftijari 0 comments 14.05.2019

Da živimo u društvu puno predrasuda, koje su mladima nerijetko nametnunte pa ih nesvjesno ili svjesno prihvataju, ukazuje još jednom Studija o mladima u Crnoj Gori 2018/2019 Centra za građansko obrazovanje.

Najveća etnička distanca među mladima je prisutna u odnosu na Rome i Albance. Trećina mladih ne bi se družila sa romskom populacijom, a gotovo je isti broj onih koji nijesu otvoreni prema ideji druženja sa pripadnikom albanske etničke grupe.

Međutim, na pitanje da li će imati bilo šta protiv braka sa nekim pripadnicima pomenutih etničkih grupa, distanca „eksplodira“ u odnosu na Rome, preko 60% mladih ne bi skolopilo brak sa osobom iz romske populacije.

NVO ROM " Koračajte sa nama - Phiren Amenca" aktivno radi na smanjenju etničke distance i na stvaranju društva bez predrasuda. U tom cilju, jedan od projekata koji je naša organizacija sprovela u saradnji sa NVO COSMO je projekat "Zajedno za društvo bez predrasuda", koji je finansijski podržan od strane Ministarstvo sporta i mladih.

Kroz ovaj projekat, obuhvaćeno je više od 100 mladih srednjoškolaca iz Podgorice, koji su imlai priliku da se upoznaju sa istorijom i kulturom romske zajednice. Takodje, 20 mladih iz romske i neromske populacije je učestvovalo na ljetnjem kampu gdje su imali priliku da saznaju nešto više o omladinskoj politici kao i o istoriji, kulturi i tradiciji Roma.

Phiren amenca od avgusta 2018.godine. sprovodi projekat „Mladi za mlade“ koji je podržan u okviru programa „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“ od strane Evropske komisije kroz program IPA CSF, a kojeg realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa NVO Prima iz Crne Gore. Cilj projekta „Mladi za mlade“, izmedju ostalog jeste jačanje kapaciteta mladih kako iz romske tako i neromske populacije da budu pokretaći promjena položaja svih mladih, posebno mladih iz romske populacije.


Više o Studiji na sledeći link: https://bit.ly/2WG6o1q


Partneri

...