loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Phiren Amenca predstavila rezultate istraživanja o budžetiranju politika za Rome

Serdjan Baftijari 0 comments 22.06.2019

Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ organizovala je konferenciju povodom predstavljanja rezultata projekta „Transparentna javna potrošnja za politike na romsku inkluziju“ 20. juna 2019. godine u prostorijama Resursnog centra za organizacije civilnog društva. Na konferenciji je predstavljena i Analiza istraživanja finansiranja politika za Rome na nacionalnom i lokalnom nivou za 2017. godinu. Na konferenciji su prisustvali predstavnici državnih institucija, nevladinih organizacija i medija.

Izvršni direktor NVO Phiren Amenca, Elvis Beriša kazao je da su, u okviru projekta, održana dva treninga u okviru kojih su 20 predstavnika iz osam romskih nevladinih organizacija ojačali kapacitete za učešće u planiranju i monitoringu javne potrošnje na politike za inkluziju Roma i kvalitetno upravljaju finansijama unutar organizacija i unaprijede transparentnost finansijskog izvještavanja.

Beriša se zahvalio Intitutu alternativa na podršci koju su dobili kroz pomenuti projekat i istakao da je ovim projektom zvanično NVO Phiren Amenca postala prva organizacija koja se bavi unapređenjem transparentnosti i budžetom za Rome.

Ana Đurđić iz Instituta alternativa objasnila je da su među devet organizacija koje su podržane kroz program malih grantova, prepoznali značaj ovog projekta i da su ponosni rezultatima koji su vidljivi.

Istraživanje je sprovedeno analizom dokumenata i informacija dobijenih po osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama i/ili putem pretrage sajtova institucija, lokalnih samouprava, međunarodnih organizacija i fondova.

Na osnovu istraživanja, Phiren Amenca je pripremila preporuke koje će uputiti donosiocima odluka u lokalnim samoupravama i državnim organima, a koje mogu biti korisne i predstavnicima međunarodnih institucija i NVO sektoru.

Istraživačica javnih politika u NVO Phiren Amenca, Almedina Jasharaj predstavila je rezultate istraživanja i kazala je da je potrebno unaprijediti transparentnost institucija koje su zadužene za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020. godine.

“Ministarstva bi kroz sistem decentralizovanog planiranja finansiranja projekata trebalo da stvore okvir za kvalitetne projekte koji se bave poboljšanjem položaja romske i egipćanske manjine”, rekla je ona.

Jedna od preporuka, kako je navela, je i unaprjeđenje transparentnosti postupka dodjele sredstava NVO, rezultata konkursa i trošenja sredstava i evaluacije odobrenih projekata na lokalnom nivou i od strane javnih fondova.

Prema nalazima istraživanja, većina institucija na državnom nivou sprovodila je aktivnosti za rješavanje problema Roma i Egipćana, ali, kako se navodi, sa skromnim budžetskim sredstvima.

Projekat ''Transparentna javna potrošnja na politike za romsku inkluziju'' podržan je kroz Program malih grantova u okviru projekta #MoneyWatch - Civilno društvo, čuvar budžeta, koji sprovodi Institut alternativa uz finansijsku podršku Evropska unija u Crnoj Gori i kofinansiranje Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Rezultate istraživanja možete vidjeti klikom ovde.  


Partneri

...