loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Sastanak NVO Phiren Amenca i OEBS-a

Serdjan Baftijari 0 comments 05.07.2019

Danas je ambasadorka OEBS–a Nj.E. g-đe Maryse Daviet primila predstavnike NVO Phiren Amenca na sastanku u prostorijama misije OEBS-a u Crnoj Gori u cilju predstavljanja rada organizacije i razmatranja potencijalne saradnje.

Sastanku su ispred OEBS-a osim ambasadorke pruisustvovali i g-đa Lia Magnaguagno, program menadžer za program demokratizacije i Goran Ojdanić viši asistent za isti program kao i Danijel Blank, program menadžer za medije. Ispred NVO Phiren amenca sastanku su prisustvovali Elvis Beriša, izvršni direktor, Serđan Baftijari, programski menadžer i Almedina Jašaraj, istraživačica javnih politika.

Ambasadorka Daviet pozdravila je predstavnike Phiren amenca i upoznala ih sa aktivnostima koje misija OEBS-a sprovodi u Crnoj Gori u cilju socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije.

Elvis Beriša, izvršni direktor NVO Phiren Amenca zahvalio se na pozivu i predstavio projektne aktivnosti koje Phiren Amenca sporovodi. Beriša je ovom prilikom uručio Analizu finansiranja javnih politika za Rome na lokalnom i nacionalnom nivou za 2017. godinu, koja je izrađena u okviru projekta „Transparentna javna potrošnja za politike na romsku inkluzju“ uz podršku Instituta alternativa.

Amasadroka Daviet, pohvalila je Analizu i kazala da je ova vrsta Analize od izuzetne važnosti za kvalitetno praćenje procesa socijalne inkluzije romske zajednice u Crnoj Gori.

Beriša je takođe predstavio dosadašnje rezultate projekta „Mladi za mlade“, podržanog od strane NVO Prima u okviru programa Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku koji sprovodi Fondacija Ane i Vlade Divac uz podršku Evropske unije. Zatim, projekat„Od Roma za Rome-medijska promocija prava Roma“, podržanog od European endowment for Democracy. Na sastanku je bilo i riječi o projektu „Identifikacija Roma u Podgorici koji su u riziku od apatridije“, koji je podržan od Evropske mreže za apatridiju (ENS).

U okviru projekta „Mladi za mlade“,Beriša je govorio o inicijativama koje su mladi iz šest opština kreirali u cilju poboljšanja položaja mladih iz romske i egipćanske zajednice. Beriša je kazao da su do sada mladi iz tri opštine (Berane, Bar, Herceg Novi) realizovali inicijative, a da su u ostalim opštinama inicijative u fazi implemetacije.

Beriša je takodje govorio o pozitivnim efektima projekta „Zajedno za društvo bez predrasuda“ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva sporta i mladih u 2017. godini. Ovaj projekat je rezultirao samnjenjem predrasuda među mladima iz neromske populacije prema romskoj zajednici te je neophodno nastaviti sa podrškom sličnih inicijativa o čemu je ambasadorka izrazila spremnost da u narednom periodu zajednički iznađemo rješenje za nastavak ove akcije.

U okviru projekta „Od Roma za Rome- medijska prava Roma“, Beriša je kazao da će na aktuelnom portalu Romalitika, koji će dobiti novi naziv – RomaNet, u narednim mjesecima troje mladih iz romske zajednice prolaziti obuke iz oblasti novinarstva i da će kasnije oni biti angažovani kao novinari na portalu
„RomaNet“ koji će sa radom krenuti od septembra ove godine.

Na kraju sastanka predstavnici misije OEBS-a izrazili su spremnost da podrže rad NVO Phiren Amenca kao i profesionalizaciju portala RomaNet. OEBS će podržati učešće jednog predstavnika NVO Phiren Amenca na treningu koji se održava u avgustu u Varšavi, koji za cilj ima suzbijanje govora mržnje.


Partneri

...