loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

NVO Phiren Amenca podnela urgenciju za rješavanje problema Roma u Baru

Webmaster 0 comments 24.07.2019

Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ juče je opštini Bar podnijela Urgenciju za postupanje po Zahtjevu za riješavanje problema romske zajednice iz naselja Sokolana u Baru.

Naime, NVO Phiren Amenca je u januaru ove godine u okviru projekta „Mladi za mlade“, organizovala trening na temu Javno zagovaranje i uključivanje u zajednicu za 20 mladih iz romske i neromske zajednice iz 6 opština (Podgorica, Nik šić, Berane, Bar, Herceg Novi i Ulcinj). Mladi su na treningu kreirali incijative koje sprovode u cilju poboljšanja uslova života romske zajednice.

Romski aktivisti iz Bara razvili su inicijativu za unapređenje položaja romske i egipćanske populacije koji žive u naselju Sokolana. Tokom februara i marta ove godine, primjenjujući metod „vrata do vrata“ aktivisti naše organizacije iz Bara sproveli su anketno istraživanje u cilju identifikovanja problema sa kojim se  pripadnici romske zajednice svakodnevno suočavaju u naselju Sokolana. Na osnovu istraživanja aktivisti su uz podršku NVO Phiren Amenca definisali najprioritetnije probleme romske zajendice u naselju Sokolana i o tome informisali opštinu Bar.

Obratili smo se predsjedniku opštine, gospodinu Dušanu Raičeviću sa zahtjevom da nas primi na sastanku i predstavimo nekoliko rješenja za identifikovane probleme na osnovu predloga koje je zajednica istakla kao najadekvatnije rješenje. Zahtjev smo uputili 7. maja ove godine. Međutim, još uvijek nemamo nikakvu povratnu informaciju i zbog toga smo odlučili da podnesemo urgenciju.

Neki od problema koje je romska zajednica iz Bara istakla kao prioritetne su pored neregulisanog pravnog statusa i neadekvatne zdravstvene zaštite i neadekvatan prilaz romskom naselju. Kako bi se obezbijedilo redovno pohađanje školske nastave za djecu koja pohađaju školu tokom zimskog perioda neophodno je da se asfaltira put oko 100 metara koji je neprohodan kada i najmanja kiša pada. Takođe, neophodna je i rasvjeta na putu zbog bezbjednosti djece koja svakodnevno koristi ovaj put. Asfaltiranje ovog puta takođe će doprinjeti i rješavanju i problema odlaganja smeća i otpada jer se trnutno ne može prići naselju kamionima za odvoženje smeća.

Predloženo je organizovanje jednodnevne akcije uz korišćenje mehanizacije komunalnog preduzeća i obezbjeđivanje opreme koju bi stanovnici naselja koristili (lopate, grabulje, rukavice, velike kese za smeće itd) u cilju uređivanja naselja i sprečavanja izlaganja opasnosti i mogućnosti da stanovnici naselja, posebno djeca, obole od raznih infektivnih bolesti. NVO Phiren Amenca ima iskustva u realizaciji ovakvih akcija, a opština Berane je jedna od najboljih primjera. Međutim, da bismo osigurali održivost akcije i rješavanja pomenutog problema neophodno je i postavljanje dva manja kao i jednog velikog kontenjera za odlaganje otpada/smeća u samom naselju.

Projekat Mladi za mlade sprovodi se u okviru programa „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“ podržanog od strane Evropske komisije kroz program IPA CSF, a kojeg realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa NVO Prima iz Crne Gore, organizacijom Partners iz Albanije, Asocijacijom za obrazovanje „Mladiinfo international“iz Makedonije i Fondacijom volontera zajednice iz Turske.

 

Elvis Beriša

Izvršni direktor

 

Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“


Partneri

...