loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Saopštenje za javnost- Elektronski upis romske djece u obrazovne ustanove

Nevenka Kapičić 0 comments 16.07.2020

Aktivisti NVO Phiren Amenca u okviru projekta Upoznaj Rome i presudi – UROP aktivno pružaju pomoć romskim porodicama za elektronski upis u obrazovne ustanove, koje se vrši putem web adrese http://www.upisi.edu.me/, a odnosi se na upis djece koji se po prvi put upisuju u jaslice i vrtić ili su prethodno ispisana, upis prvaka u osnovne i srednje škole kao i na fakultete. Praćenje online nastave za romske đake i njihove roditelje je bilo višestruko otežano, što je prepoznato od UNDP-a i podržano ReLOaD projektom (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu), koji finansira Evropska unija, Projekat se sprovodi u partnerstvu sa opštinama Podgorica, Tivat, Kotor, Nikšić i Pljevlja. Cilj ReLOaD programa je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu putem osnaživanja civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka. Neposjedovanje interneta, opšta neobrazovanost, digitalna nepismenost i neposjedovanje lične email adrese, u preko 80% slučajeva, predstavljaju stvarnu nemogućnost romskih roditelja da svojoj djeci omoguće pravovremen i uspješan upis u obrazovne ustanove. Deset aktivista NVO Phiren Amenca su svakodnevno na raspolaganju kao pomoć za e-prijavu i evidentiranje neupisane djece, za šta je UNDP obezbijedio 10 tablet uređaja.

Od početka jula aktivisti su obišli ukupno 685 porodica u podgoričkim naseljima Konik, Vrela Ribnička, nekadašnji kamp 1 i 2, naselje iza Dekar Pumpe, i dio Zabjela sa romskom i egipćanskom populacijom i u direktnoj komunikaciji sa njima isticali važnost obrazovanja, koje otvara nove razvojne mogućnosti, kako za njihovu djecu lično, tako i za širu romsku zajednicu.

Aktivista Benjamin Šalja o iskustvu pružanja podrške romskoj populaciji navodi sljedeće: ,,Izazovi sa kojima sam se susrijetao za vrijeme rada na terenu su mnogobrojni. Tokom posjete romskih i egipćanskih porodica zaključio sam da zbog neobrazovanosti većina njih, nažalost, ne zna da koristi računar i ne zna da ispuni odgovarajuću elektronsku prijavu za upis djece u školu. Pored neznanja, problem takođe predstavljaju i finansijski uslovi da se priključe na internet mrežu.”

“Trudila sam se da svojim primjerom podstaknem i dokažem da i pripadnici romske i egipćanske zajednice mogu da postignu svoje ciljeve, samo ako završe školu/fakultete, te da jedino time mogu naći normalan i pristojan posao i budu pozitivni primjeri u zajednici. Kroz razgovor sam uspjela da ohrabrim porodice da prijave svoju djecu u školu”, kazala je Šejla Pepić, aktivistkinja Phiren Amenca.

U nizu problema koji pritiskaju romsku zajednicu, obrazovanje je od suštinske važnosti za otvaranje mogućnosti za napredak Roma. Iako je nov način upisa djece u obrazovne ustanove dosta jednostavan, za Rome predstavlja barijeru koju je neophodno prevazići uz sistematsku podršku i cjelovit institucionalni pristup. Phiren Amenca će uz podršku UNDP-a nastaviti da aktivno i direktno potpomaže zajednicu i osigura da svako dijete pristiglog uzrasta nađe svoje mjesto u školama i vrtićima i ujedno poziva nadležna ministarstva i Zavod za školstvo na osmišljavanje dodatnog programa podrške koji će Romima omogućiti jednake šanse za prijavu i školovanje.  Phiren Amenca je inicirala saradnju sa Ministarstvom prosvjete u cilju razmatranja mogućnosti upisivanja u obrazovne ustanove one djece koja nisu ispunila elektronsku aplikaciju i time nisu postali dio školskog sistema.

Saopštenje za javnost možete preuzeti ovdje


Partneri

...