loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Potpisana tri ugovora sa RE organizacijama za osnaživanje Roma i Egipćana

Serdjan Baftijari 0 comments 13.08.2020

Help je početkom avgusta potpisao tri ugovora za šemu malih grantova u okviru projekta „Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gore” sa tri romsko-egipćanske (RE) nevladine organizacije.

Potpisali smo ugovor sa Udruženjem Egipćana iz Tivta, za realizaciju projekta “Zajedno za rodnu ravnopravnost i bolji položaj Egipćaniki u Tivtu”. Cilje je doprinos unapređenju položaja žena egipćanske populacije u tivatskoj opštini, odnosno poboljšanje razumijevanja prava žena kod egipćanske populacije i njihovo osnaživanje kroz različite planirane aktivnosti. U fokusu je bolja informisanost i spoznaja Egipćanki, naročito mlađe generacije, o njihovim pravima kroz obrazovni sistem prije svega o njihovim pravima i rodnoj ravnopravnosti, te tradicionalnim ulogama, predrasudima i stereotipima sa kojima se suočavaju u svojoj zajednici ali i društvu u cjelini.

Ugovor sa CAREP-om– Centrom za afirmaciju RE populacije iz Nikšića potpisan je za projekat pod nazivom “Omladinski RE klub –govorimo slobodno o svojim pravima”. Cilj projekta je snaženje individualnih kapaciteta i vještina kod mladih romsko-egipaćanske populacije kroz specifičnu metodu obuke: preko “Ljudske biblioteke” za otvoren pristup dijalogu sa drugima u vezi sa promocijom i zaštitom ličnih prava, što će na kraju rezultirati i njihovim formalnim okupljanjem u Omladinskom RE klubu u kojem će nastaviti konkretne aktivnosti. Planirano je povezivanje sa školama koje pohađa najveći broj RE te podrška povezivanju sa mladima većinske populacije kroz učešće u javnim događajima, poput promocije “Ljudske biblioteke”.

I treći prihvaćeni projekat odnosi se na osnaživanje RE zajednice kroz jačanje kulturnog identiteta.

Nevladina organizacija “Romski pokret” u Bijelom Polju će implementirati projekat “Kulturna integracija Romkinja i Roma u opštini Bijelo Polje”. Cilj ovog projekta u okviru šema malih grantova je izgradnja i jačanje romske kulture i romskog identiteta u Crnoj Gori, poboljšanje promocije i prezentacije kulture i tradicije Roma u bjelopoljskoj opštini, sa krajnjim zadatkom formiranja Romskog kluba culture (RoCK). Romski pokret za realizaciju ovog projekta ima partnera – nevladino udruženje “Klub culture “ iz Bijelog Polja.

Koordinator projekta Dijana Anđelić, očekuje uspješnu realizaciju sva tri predložena projekta, čiji je krajnji cilj jačanje kapaciteta domaćih RE NVO za poboljšanje statusa i konkretnih uslova razvoja i integracije Roma i Egipćana u crnogorsko društvo.

“Takođe očekujemo da će podržane RE nevladine organizacije ubuduće moći samostalno da realizuju važne projekte od suštinskog značaja za socijalnu, ekonomsku i kulturnu inkluziju RE populacije, koja je jedna od najranjivijih u Crnoj Gori i regionu”, navela je Anđelić, dodajući da je Help tu da im pomogne u svim fazama sprovođenja predloženih aktivnosti.

Za šemu malih grantova u okviru projekta „Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori” , koji finansira Evropska unija (EU), a Help realizuje u partnerstvu sa romskom organizacijom mladih “Koračajte sa nama- Phiren Amenca”prijavilo se devet RE NVO sa različitim projektima za osnaživanje polažaja i prava RE populacije u crnogorskom društvu.

Komisija je odabrala navedena tri projekta čija je realizacija počela sa momentom potpisivanja ugovora.


Leave a comment

Partneri

...