loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Konferencija ,,Prilike i unapređenje visokog obrazovanja Roma i Egipćana - izazovi i iskustva“

Serdjan Baftijari 0 comments 14.10.2020

Konferencija pod nazivom ,,Prilike i unapređenje visokog obrazovanja Roma i Egipćana- izazovi i iskustva“ je održana u online formatu 5. oktobra (ponedeljak) 2020. godine. Konferencija je dio projekta ,,Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori“, koji realizuje Help u partnerstvu sa Romskom omladinskom organizacijom ,,Koračajte sa nama - Phiren Amenca“, a finansijski je podržan od strane Evropske unije.

Konferenciji su prisustvovali Aleksandar Saša Zeković, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Sanja Peković, predstavnica Univerziteta Crne Gore, Elvis Beriša, izvršni direktor NVO ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“,  Biljana Jovićević i Dijana Anđelić iz ,,Help-a i mladi studenti iz romske i egipćanske populacije. Zvaničan poziv za učešće je dobilo i Ministarstvo prosvjete, ali je odgovor i učešće izostalo.

Na konferenciji je bilo riječi o ostvarenim rezultatima primjene afirmativne akcije pri upisu romskih i egipćanskih studenata, kao i o mjerama za unapređenje visokog obrazovanja za studente iz ove populacije. Konstatovano je da pomaka ima i da veći broj mladih iz romske i egipćanske zajednice upisuje studije u odnosu na ranije godine, kao i da je u nekim slučajevima afirmativna akcija dala rezultate. Razmatranja su u najvećem dijelu išla ka uočavanju prostora za napredak, čvršću saradnju institucija i jasniji zakonski okvir.

Zaključci konferencije se svode na sljedeće stavke:

  • Broj studenata (stipendista) na fakultetima u Crnoj Gori iz romske i egipćanske zajednice je akademske 2019/20 bio 14, a isto toliko je bilo i akademske 2018/19. godine. Akademske 2020/21 godine je aktivnijom saradnjom Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Rektorata – Univerzitet Crne Gore i romskim nevladinim organizacijama značajno povećan broj studenata građana romske i egipćanske zajednice i očekuje se da taj broj bude oko 20. Međutim, u procesu upisa studenata svi pomenuti akteri su se suočili sa nedovoljno jasnim definisanim principom afirmativne akcije prilikom upisa studenata romske i egipćanske zajednice uprkos činjenici da ovaj princip Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020. godine decidno spominje. Podsjećamo, da je Ustavom Crne Gore propisano da se neće smatrati diskriminacijom propisi i uvođenje posebnih mjera koji su usmjereni na stvaranje uslova za ostvarivanje nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti i zaštite lica koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju. Upravo ove pomenute posebne mjere su mjere afirmativne akcije. Međutim, Zakon o visokom obrazovanju u članu 93. i 99. osim za lica sa invaliditetom ne predviđa sprovođenje principa afirmativne akcije pri upisu na studijski program za druge zajednice, kao što je romska i egipćanska. U tom smislu, na sastanku je zaključeno da je neophodno dugoročno i vrlo precizno definisati afirmativnu akciju u Zakonu o visokom obrazovanju, odnosno izvršiti  izmjene i dopune pomenutog Zakona te, pored toga, rješavanju ovog problema posvetiti posebnu pažnju i novom Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2024 (radni naziv), a što su ključni dokumenti za ostvarivanje ravnopravnosti građana romske i egipćanske zajednice sa ostalim stanovništvom u oblasti obrazovanja.

Tokom konferencije je istaknuto da je obrazovni sistem i prije postojećih zakonskih regulativa, prepoznavao potrebu za tim i da su pravljeni ustupci u duhu afirmativne akcije, te da uz ustanovljenu afirmativnu akciju ne bi trebalo da postoje negativni primjeri u praksi.

Zaista, bilo je pozitivnih primjera principa afirmativne akcije kada je u pitanju upis na visokoškolske ustanove za učenike iz romske i egipćanske zajednice, međutim neki učenici nijesu upisani iako su se samoizjasnili kao pripadnici romske i egipćanske zajednice prilikom predaje dokumenata. S tim u vezi, a s obzirom na važnost i značaj povećanja broja visokoobrazovanih građana ove zajednice ovom pitanju je neophodno posvijetiti dodatnu pažnju.

Pozitivan primjer primjene afirmativne akcije je u slučajima Benjamina Šalje, koji je ove godine postao student Elektrotehničkog fakulteta. Sa druge strane, dvije Romkinje Škurta Beriša i Violeta Hajrizaj su po istom principu odbijene na drugim fakultetima, iako već dvije godine za redom apliciraju.

  • Kako bi saradnja između institucija, civilnih organizacija i romske i egipćanske zajednice bila pravovremena i efikasna, iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava je dat prijedlog da se i na Univerzitetu Crne Gore i u Ministarstvu prosvjete odredi kontakt osoba za  sva pitanja koja se tiču visokog obrazovanja Roma i Egipćana, odnosno koordinator koji će biti zadužen za komunikaciju sa pripadnicima romske i egipćanske populacije, čime će se saradnja unaprijediti.

  • Na konferenciji je pokrenuto i pitanje plaćanja školarina i stipendija za studente romske i egipćanske zajednice. Konstatovano je da se stipendije za romske i egipćanske studente obezbjeđuju i da je to značajan vid podrške, ali da je neophodno da se isplaćuju na mjesečnom nivou, a ne po semestru što će omogućiti studentima da svoje obaveze na fakultetima ispunjavaju u roku. U tom dijelu, neophodno je da se donese Pravilnik o stipendiranju romskih i egipćanskih studenata, odnosno dokument koji bi definisao sve kriterijume stipendiranja osnovnih, (specijalističkih) magistarskih i doktorskih studija.

  • Kada je u pitanju plaćanje školarine za studente romske i egipćanske zajednice izdvaja se inicijativa oslobađanja školarine na prvom mjestu, a zatim i obezbjeđivanja školarine za one studente iz romske i egipćanske zajednice koji su upisani na privatnim fakultetima. Time bi se učenici romske i egipćanske zajednice završnih razreda srednje škole značajno ohrabrili na sami čin apliciranja za studije, ali i olakšao finansijski teret, koji je za mlade iz ove zajednice prevelik, s obzirom da dolaze iz porodica u kojima veoma mali broj osoba ima stalno zaposlenje. Iz tog razloga smatramo ovu inicijativu opravdanom i neophodnom kako bi se  smanjio trenutno veoma visoki jaz koji postoji između građana romske i egipćanske zajednice i ostalog stanovništva po pitanju procenta visokooobrazovanih osoba.

  • Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020 predviđeno obezbjeđivanje besplatnog boravka studenata romske i egipćanske zajednice u studentskim domovima. Međutim, proceduru primjene principa afirmativne akcije u ovom dijelu je potrebno jasnije odrediti, odnosno upoznati rukovodstvo studentskih domova o ovom principu od strane Ministarstva prosvjete. Praksa pokazuje da  se studenti trebaju obratiti prvo Ministarstvu prosvjete ili Ministarstvu za ljudska i manjinska prava zahtjevom za obezbjeđivanje smještaja u studentskom domu, a o kojoj proceduri studenti romske i egipćanske zajednice nijesu upoznati, te iz tog razloga su ove školske godine dva studenata iz Tivta ostala bez studentskog smještaja. Iz tog razloga su primorani da svakodnevno putuju  na šta troše  svoju stipendiju, ali pored novca, troše i vrijeme i snagu koja treba da bude kvalitetno i kvantitativno usmjerena na obrazovanje. S tim u vezi, zaključeno je da je potrebno u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i studentskim domovima jasno definisati primjenu principa afirmativne akcije za smještaj studenata romske i egipćanske zajednice, odnosno da se u konkursu za prijem u studentskim domovima jasno naznači ovaj princip. 

  • Još jedan zaključak se izdvojio na konferenciji, a to je saradnja Romske omladinske organizacije ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ kao koordinatora mreže URES (Unija romskih i egipćanskih studenata) u cilju aktualizacije afirmativne akcije i poboljšanja obrazovnih uslova za mlade iz romske i egipćanske zajednice.

Svi prisutni na konferenciji su se usaglasili u ovim tačkama i ocjenjuju ih kao prostor za hitno reagovanje, kako mladi iz RE zajednice ne bi gubili godine i čekali neko novo vrijeme i naknadne promjene. Mijenjamo zakon sada, jer je sada jedino vrijeme za djelovanje.


Partneri

...