loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Naš omladinski projekat najbolji u Evropi

Nevenka Kapičić 0 comments 10.12.2020

Na Međunarodni dan ljudskih prava Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ dobija međunarodno priznanje za svoj rad. Projekat ,,Mladi za mlade“ uzeo je nagradu za najbolji evropski romski projekat za mlade u 2020.godini.

Dodjela nagrade odvijala se na online konferenciji ,,Uloga i moć romske omladine u mainstream strukturama“, upriličenoj  na Međunarodni dan ljudskih prava u organizaciji internacionalnih mreža Phiren Amenca iz Budimpešte i ternYpe. Obje organizacije su na evropskoj sceni prepoznate kao vitalne u ostvarivanju pomaku da se pitanje mladih Roma i Romkinja posmatra kao prioritet nove EU Strategije, kao i omladinske politike u cjelini.

Nagrada za najbolji romski omladinski projekat birala se među projektima koje su realizovale romske organizacije ili organizacije koje su posvećene romskim zajednicama iz cijele Evrope. Za nagradu se kandidovalo preko trideset organizacija, među kojima je organizaciji ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ za projekat ,,Mladi za mlade“ dodijeljena nagrada za najbolji evropski romski projekat za mlade u 2020.godini.

Projektom ,,Mladi za mlade“ 12 mjeseci se istrajno radilo na osnaživanju 20 mladih Roma i Romkinja, kao i mladih iz neromske zajednice, da zajedno aktivno djeluju u svojim lokalnim zajednicama.  Projekat je obuhvatao pet opština: Podgoricu, Nikšić, Ulcinj, Herceg Novi, Berane i Bar. Mladi su prošli kroz obuke za javno zagovaranje i uključivanje u zajednici, u kojoj su identifikovali probleme za koje su podnijeli inicijative sa organizacijom ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca” i radili na rešavanju problema.

Pobjednika je objavila Helena Dalii, evropska komesarka za jednakost i ukazala da upravo projekti ovakvog tipa treba da budu dio evropske politike posvećene mladima i romskim zajednicama u cjelini. Iz Evropske komicije su na konferenciji govorili i Lavinia Banu i Florencia van Houdt. Na panel diskusiji učesnicima se obratila i Georgina Laboda, izvjestilac za romska pitanja u Savetodavnom savetu za mlade Saveta Evrope.


Partneri

...