loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

OTVOREN DIGITALNI KLUB ZA ĐAKE U OŠ ,,BOŽIDAR VUKOVIĆ PODGORIČANIN“

Andrija Djukanovic 0 comments 03.11.2021

E- centar Digitalna učionica koja funkcioniše u okviru OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin“ otvara svoja vrata i za đake i otpočinje rad Digitalnog kluba. Cilj kluba je da pruži direktnu besplatnu podršku i ekstenzivnu edukaciju učenicima i učenicama ove škole. Realizuje se u sklopu projekta ICEDA (Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende - ICEDA), a cijeli projekat sprovodi Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ sa OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin“ kao lokalnim partnerima.

Digitalni klub će do kraja školske godine raditi kao vanškolska aktivnost koja je usmjerena ka smanjivanju digitalnog jaza između romske i egipćanske populacije i većinske populacije, nudeći đacima praktičan i interaktivan sadržaj kroz koji će usvojiti korisna digitalna znanja. Sam klub je na svakodnevnom raspolaganju i medijatorima ove škole, koji u njemu pripremaju materijal za svakodnevne obaveze.

Digitalni klub za đake će voditi učitelj Sava Kovačević, kao predstavnik Centra za obuku i obrazovanje Crne Gore.

Besplatna podrška u info centrima Digitalne učionice se može ostvariti u e-centru direktno, putem mail adrese digitalnaucionicamne@gmail.com i na kontakt telefon 068/422-272.  

E-centar Digitalna učionica je jedan od tri e-centra otvorena u sklopu nacionalne mreže za digitalnu agendu , koju uz NVO 35mm, kao nacionalne koordinatore projekta, čine i NVO Centar za Omladinsku edukaciju (u saradnji sa NVO NEST), NVO Super Hub i NVO Koračajte sa nama- Phiren Amenca. Ove tri organizacije su dobitnice granta  u sklopu ICEDA sheme malih grantova za podršku pri formiranju lokalnih e-centara. Sve četiri organizacije su dio ICEDA regionalne mreže, koja među vodećim aktivnostima ima formiranje 15 e-centara u pet zemalja Zapadnog Balkana.

Cilj ICEDA projekta je povećanje upotrebe e-usluga i omogućavanje svim građanima regiona da iskoriste benefite digitalne transformacije. Stoga će se kroz ICEDA projekat realizovati promocija Digitalne agende i davati doprinos u rješavanju pitanja koji onemogućavaju široku upotrebu e-usluga uz uvođenje novih i kvalitetnih usluga na svim nivoima.

“Povećanje građanskog angažmanju na polju Digitalne agende – ICEDA“ sufinansira Evropska unija, a implementira Metamorphosis Foundation (Sjeverna Makedonija) kao vodeći partner. Ostali partneri na projektu su: e-Governance Academy (Estonija), CRTA – Center for Research, Transparency, and Accountability (Srbija), NVO 35 mm (Crna Gora), Open Dana Kosovo (Kosovo) i Lëvizja Mjaft (Albanija). Cilj partnerstva je povećati angažovanje organizacija civilnog društva (OCD) u oblikovanju i primjeni Digitalne agende na Zapadnom Balkanu.


Partneri

...