loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Saopštenje povodom 5.novembra Međunarodnog dana romskog jezika

Andrija Djukanovic 0 comments 05.11.2021

Romski jezik je kao i narod kojem pripada još uvijek marginalizovan i van sistema. Iako bi današnji dan, ustanovljen kao međunarodni dan romskog jezika, trebao imati i određeni svečani karakter zbog položaja romskog jezika u našoj zemlji to nije slučaj. Danas neće biti nijedne promocije knjige na romskom jeziku, neće biti predstava na romskom, u školama se neće čuti romski, dakle nema puno razloga za zadovoljstvo.

Međunarodni dan romskog jezika ustanovljen je 2015. godine kada je opšta Skupština UNESCO-a prihvatila 5. Novembar kao dan na koji će se širom svijeta afirmisati romski jezik i ukazivati na njegov značaj za identitet romske populacije.

Crna Gora kao potpisnica Povelje o regionalnim i manjinskim jezicima Savjeta Evrope nije u prethodnih godinu dana uradila puno toga na afirmaciji i zaštiti romskog jezika na šta je ova povelja obavezuje. Naime, iako je prije dvije godine na velikoj regionalnoj konferenciji „Romski jezik u obrazovanju“ iz Ministarstva prosvjete najavljivano uvođenje romskog jezika u obrazovni sistem to se još uvijek nije dogodilo. Tada je predstavljen program za uvođenje romskog jezika u obrazovni sistem Crne Gore. Djeca još uvijek nijesu počela slušati nastavu na romskom jeziku.

Nije se puno odmaklo ni u standardizaciji romskog jezika bez koje ovaj jezik ne može biti zvanično priznat. Godinama unazad se o potrebi standardizacije govori sa najviših obrazovnih adresa ali taj proces još nije ni započeo. Kao jedan od glavnih uzroka se navodi nepostojanje kadra iz romske zajednice koji bi se bavio ovim pitanjem. Međutim, ni na stvaranju ovog kadara se nije gotovo ništa uradilo.

Romski jezik najčešće se može čuti u medijima i na kulturnim manifestacijama međutim ni to nije dovoljno da bi se ovaj jezik na pravi način afirmisao i sačuvao od zaborava. Postoji samo jedna polusatna emisija na javnom servisu koja se bavi temama iz romske kulture, dok  romski radio ustanovljen prije desetak godina nema razvijenu programsku šemu koja bi značajnije uticala na promociju i zaštitu kulture ovog naroda a samim tim i jezika. 

Romi su lišeni mogućnosti da u komunikaciji sa državnim institucijama koriste svoj jezik što ih značajno limitira u ostvarivanju brojnih prava koja im pripadaju. Na primjer u sudskom sistemu romski jezik nije zastupljen pa to stvara izazove u pristupu pravdi pripadnika romske populacije.

Sve nabrojano se ne razlikuje puno od onoga na što smo ukazivali i prošle godine. Izazovi očuvanja i afirmacije romskog jezika i dalje su tu i prijete da ugroze opstanak jezika kojim jedan dio građana Crne Gore i dalje govori. Ako želimo istinski građansko društvo sa ravnopravnim narodima moraćemo da uložimo mnogo više napora da svima obezbijedimo mogućnost da njeguju svoju kulturu i identitet kao suštinu njihovog postojanja.

Zbog svega što smo naveli neophodno je da država u partnerstvu sa civilnim sektorom, akademskom zajednicom, medijima i međunarodnim i partnerima iz regiona do narednog dana romskog jezika konačno započne proces standardizacije romskog jezika u Crnoj Gori po modelu kako je to uradio i region, da ga uvede u nastavne planove i programe i na taj način doprinese njegovom očuvanju i afirmaciji.

Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren amenca“ čestita svim pripadnicima romske populacije 5. Novembar međunarodni dan romskog jezika i želi da svake godine imamo manje razloga za kritike, a više za zadovoljstvo zbog afirmacije romskog jezika u društvu.


Partneri

...