loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Oglas za radionice o anticiganizmu za zaposlene u javnom sektoru

Andrija Djukanovic 0 comments 16.11.2021

NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren Amenca” raspisuje

OGLAS

za učešće na radionici o anticiganizmu za službenike/ce javnih institucija na državnom i lokalnom nivou u okviru projekta

“Svi protiv anticiganizma”

Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca” uz podršku Ambasade Sjedinjenih američkih država u Podgorici realizuje projekat “Svi protiv anticiganizma”.

Projekat je usmjeren na borbu protiv anticiganizma kao posebnog vida rasizma koji svoje korijene ima u stereotipima i predrasudama o romskoj populaciji. Realizacija projektnih aktivnosti doprinjeće većoj toleranciji i uklanjanja barijera za socijalno uključivanje romske zajednice. Kroz projekat će se uticati na promjenu percepcije i ponašanja srednjoškolaca kao i službenika u javnim institucijama na državnom i lokalnom nivou prema Romima/kinjama kroz edukaciju i informacije o kulturi, tradiciji i istoriji Roma.

Jedna od aktivnosti predviđenih projektom je realizacija tri edukativne radionice za 60 službenika/ca javnih institucija na državnom i lokalnom nivou.

Na radionicama će sa polaznicima raditi predavači sa bogatim iskustvom u oblasti socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Radionice pored širokog znanja o kulturi romske zajednice, imaju za cilj da afirmišu kulturu ljudskih prava, informišu i senzibilišu zaposlene u javnim institucijama o romskoj i egipćanskoj poipulaciji u cilju zaštite i unapređenja njihovih prava. Nakon završene radionice učesnici/e dobijaju diplomu za uspješno pohađanje radionice.

Prijava za radionice se vrši popunjavanjem prijave.

Rok za slanje prijava je 30. novembar 2021. godine.

Radionice su besplatne za odabrane polaznike/ce, što znači da troškove osvježenja, hrane, organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program pokriva Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca”, uz podršku Ambasade Sjedinjenih američkih država u Podgorici.

Oni kandidati koji budu izabrani za učešće na radionicama dobiće detaljne informacije o programu radionica.

Napomena: Organizacija radionica o anticiganizmu planirana je u Podgorici, ali s obzirom na epidemiološku situaciju izazvanu COVID19 pandemijom, biće usklađena sa važećim mjerama Ministarstva zdravlja o čemu ćemo blagovremeno obavještavati polaznike/ce radionica.

Za više informacija posjetite našu internet stranicu www.phirenamenca.me. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na andrija.phirenamenca@gmail.com ili na broj telefona +382 67 747 594 kao i putem naših socijalnih mreža.

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

This project is funded through a U.S. Embassy grant. The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State


Partneri

...