loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Saradnja NVO Phiren Amenca i CEKUM-a

Andrija Djukanovic 0 comments 24.02.2022

NVO Romska organizacija mladih Phiren Amenca i Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina (CEKUM) održali su sastanak, u prostorijama CEKUM-a.

Razgovaralo se o mogućnostima saradnje na realizaciji projekta Centra za edukaciju i kulturu Roma (CEKR) čiji je rad pokrenula NVO Romska organizacija mladih Phiren Amenca, uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. CEKR je predviđen kao mjesto promocije romske kulture odnosno stvaralaštva iz oblasti slikarstva, književnosti i nauke romskih umjetnika i naučnih radnika.

Direktor CEKUM-a, Salko Luboder, izrazio je spremnost da ova institucija podrži NVO Romska organizacija mladih Phiren Amenca u programskom dijelu rada Centra i to u vidu organizacije različitih događaja, prezentacija, gostovanja istaknutih osoba iz romske zajednice iz zemalja regiona ili na način što će svoje programe organizovati u prostoru CEKR-a.

Dogovoreno je potpisivanje Memoranduma o saradnji kojim će se definisati modeli realizacije zajedničkih aktivnosti u cilju očuvanja i razvoja romske kulture u Crnoj Gori.


Partneri

...