loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

NOVI SAJT ZA NASTAVNI KADAR- MNE DIGITALNI CENTAR

Andrija Djukanovic 0 comments 27.05.2022

E- centar Digitalna učionica koja funkcioniše u okviru OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin“ nakon tri modula nastavnog kadra, kreirala je digitalnu platformu za nastavni kadar, pod nazivom MNE Digitalni centar. Platforma omogućava besplatan pristup digitalnim lekcijama, iza kojih stoje učitelji/ice i nastavnici/e, za svih devet razreda osnovne škole. Nastavni kadar može sasvim besplatno postavljati i preuzimati nastavni materijal, koji na moderan, digitalan način pristupa nastavnom sadržaju.

Cilj platforme je da usmjeri nastavni kadar ka inkorporiranju digitalne agende u proces učenja, čime će se ujedno i djeca okretati ka produkciji digitalnih sadržaja. Na njoj postoje kategorije resursi i testovi, kao i izbor od prvog do devetog razreda i to za sve predmete u okviru osnovnoškolskog obrazovanja. U okviru inicijalnog upitnika sprovedenog na samom početku projekta čak 659 ispitanika/ca (odnosno 79,1%) se nedvosmisleno izjasnilo u prilog kreiranja nastavničke platforme sa digitalnim lekcijama. Ova platforma je izrađena u sklopu projekta ICEDA (Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende - ICEDA), a cijeli projekat sprovodi Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ sa OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin“ kao lokalnim partnerom.

Pored platforme, tokom implementacije projekta E- centar Digitalna učionica otvoreni su info centar i Digitalni klub za učenike/ce u OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“,  realizovana online obuka nastavnog kadra iz sve tri regije i distribuiran promotivni informativni materijal o e-uslugama u Crnoj Gori. Besplatna podrška u info centrima Digitalne učionice se može ostvariti u e-centru direktno, putem mail adrese digitalnaucionicamne@gmail.com i na kontakt telefon 068/422-272.  

E-centar Digitalna učionica je jedan od tri e-centra otvorena u sklopu nacionalne mreže za digitalnu agendu , koju uz NVO 35mm, kao nacionalne koordinatore projekta, čine i NVO Centar za Omladinsku edukaciju (u saradnji sa NVO NEST), NVO Super Hub i NVO Koračajte sa nama- Phiren Amenca. Ove tri organizacije su dobitnice granta  u sklopu ICEDA sheme malih grantova za podršku pri formiranju lokalnih e-centara. Sve četiri organizacije su dio ICEDA regionalne mreže, koja među vodećim aktivnostima ima formiranje 15 e-centara u pet zemalja Zapadnog Balkana.

 “Povećanje građanskog angažmanju na polju Digitalne agende – ICEDA“ sufinansira Evropska unija, a implementira Metamorphosis Foundation (Sjeverna Makedonija) kao vodeći partner. Ostali partneri na projektu su: e-Governance Academy (Estonija), CRTA – Center for Research, Transparency, and Accountability (Srbija), NVO 35 mm (Crna Gora), Open Dana Kosovo (Kosovo) i Lëvizja Mjaft (Albanija). Cilj partnerstva je povećati angažovanje organizacija civilnog društva (OCD) u oblikovanju i primjeni Digitalne agende na Zapadnom Balkanu.


Partneri

...