loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

OBJAVLJEN PRVI CRNOGORSKO-ROMSKI I ROMSKO-CRNOGORSKI RJEČNIK

Berisa Elvis 0 comments 19.11.2015

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava predstavio je danas prvi Crnogorski - romski i Romsko - crnogorski rječnik autora Ljatifa Demiri, Nevsije Durmiš i Fatime Demir. Ovim povodom javnosti su se obratili ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, direktorica Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Zoja Bojanić - Lalović, urednica Lida Vukmanović - Tabaš i potpredsjednik Romskog Savjeta Muhamed Uković. U ime Romske organizacije mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca" promociji rjčnika su prisustvovali Elvis Beriša i Serđan Baftijari. 


Ovaj rječnik predstavlja prvi korak prema inkluziji romskog jezika u nastavne planove i programe, prije svega u osnovnim, ali i u srednjim školama. Takođe, služi književnim, ali i neknjiževnim prevodiocima kao i za TV i radio-emitere ili producente i distributere audio i audio-vizualnih materijala. On će takođe pomoći onim istraživačima, koji poboljšavaju kvalitet i standardizaciju romskog jezika.

Za Rome kultura se ogleda u jeziku, muzici, religiji i mitovima. Romski jezik jedina je "knjiga" koju su Romi ponijeli iz matične Indije. 
Crnogorski-romski i Romsko-crnogorski rječnik predstavlja osnov za standardizaciju romskog jezika, te je od izuzetne važnosti da postane sastavni dio kulture i identiteta romske nacionalne zajednice.
"Ovaj rječnik, koji je temelj za dalji razvoj romskog jezika, doprinjeće nesumnjivo razvoju romske zajednice, jer će biti osnova za obrazovanje i samoobrazovanje ljudi koji žele da se uključe u jezički idiom sredine", saopštili su iz Mnistarstva za ljudska i manjinska prava. Leave a comment

Partneri

...