loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O ISTRAŽIVANJU STAVOVA I POTREBA ROMSKIH I EGIPĆANSKIH SREDNJOŠKOLACA/KI

Berisa Elvis 0 comments 16.12.2015

Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama - Phiren amenca“ je 8. decembra, u EU Info centru, sa početkom u 11:00 časova, predstavila Izvještaj o istraživanju stavova i potreba romskih i egipćanskih srednjoškolaca/ki u Crnoj Gori.

 

Istraživanje je imalo za cilj da definise prioritete mladih srednjoškolaca iz romske i egipćanske zajednice, da se stekne cjelovita slika o njihovom položaju, mogućnostima koje imaju i preprekama sa kojima se susreću kada je obrazovanje u pitanju.

 

Najveći problemi opštijeg karaktera, kada je riječ o obrazovanju Roma i Egipćana u Crnoj Gori su:

  • Slab socio-ekonomski status romskih porodica. Sa ciljem da se ova prepreka ukloni od izuzetne je važnosti da država obezbijedi veću finansijsku podršku romskim porodicama. Ovu mjeru većina ispitanih smatra ključnom;
  • Kada je riječ o obrazovanju romskih i egipćanskih srednjoškolaca, uopšte, ispitanici smatraju da bi država trebalo da spriječi diskriminaciju koja postoji prema Romima u svim sferama društva;
  • Oko 43% ispitanih smatraju da u Crnoj Gori postoji izražena diskriminacija nad Romima;
  • Problem niskog obrazovanja, slabog materijalnog statusa i činjenice da moraju da se zaposle nakon srednje škole su ključni problemi za nastavak školovanja na fakultetima u Crnoj Gori;
  • Neke od ključnih mjera u pospješivanju obrazovanja Roma, srednjoškolci iz romske zajednice identifikuju obezbjeđivanju nastave na romskom jeziku i romske nastavnike u školama.
  • Sa ličnog stanovišta, kao značajnu mjeru za redovnije i uspješnije obrazovanje romskih učenika, ispitanisci smatraju da bi država trebala da obezbijedi svim srednjoškolcima besplatne udžbenike.
  • Konačno, u budućem periodu država posredstvom njenih obrazovnih institucija treba da posveti više pažnje, pored kvantiteta, i kvalitetu obrazovanja romskih učenika.

 

Romska organizacija mladih „Phiren amenca“ posebno naglašava činjenicu da princip afirmatine akcije ne funkcioniše u praksi u dovoljnoj mjeri. Neophodno je da se konkretizuje ovaj princip. Svake godine pojavljuju se problemi pri upisu romskih i egipćanskih učenika u srednje škole i studenata na fakultetima. Uprave srednjih škola i fakulteta nijesu upoznati sa principom afirmativne akcije i nedovoljno je primjenjuju što limitira uspjeh u realizaciji javnh politika i strateških dokumenata usmjerenih na inkluziju romske i egipćanske populacije. Nije dovoljno jasno koliko učenika i studenata ima pravo na upis u srednje škole ili fakultet na osnovu afirmativne akcije već to zavisi od uprava srednjih škola i fakulteta.

 

Ovo istraživanje predstavlja svojesvrsnu polaznu analizu u indetifikovanju stavova mladih Roma/kinja koji se tiču obrazovanja, te mapiranju potreba i razloga koji im otežavaju školovanje.

 

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Obrazovanjem do socijalne integracije“ koji je podržan pogramom De Facto Strong, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo (FAKT), a finansira Evropska Komisija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.Leave a comment

Partneri

...