loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Roma seminar 2016: od riječi do djela – ka integraciji Roma

Berisa Elvis 0 comments 24.07.2016

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, u saradnji sa Generalnim direktoratom EK za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, organizovala je treći po redu Seminar o pitanjima Roma, na temu "Od riječi do djela – ka integraciji Roma". Povodom ovog događaja, istovremeno Seminar je otvorila Marta Garsija Fidalgo, koordinatorka za politiku integrisanja Roma u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju i dr Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore.

Garsija Fidalgo je podsjetila da je značaj integracije Roma i Egipćana istaknut i u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori iz 2015., koji je prepoznao inkluziju Roma i Egipćana kao jedno od ključnih pitanja i temeljnih prava u zemljama kandidatima. Otuda i važnost ovog seminara kao nastavka seminara iz 2014. da bi se obratila pažnja na pitanje integrisanja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kao i na izazove koji predstoje, posebno u pet ključnih oblasti: obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu, stanovanju i u oblasti anti-diskriminacije.

Učesnici seminara o pitanjima Roma u Crnoj Gori su, između ostalih bili: predstavnici državnih i lokalnih organa, ambasadori država članica EU, međunarodne organizacije, NVO i predstavnici/e romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori

Elvis Beriša, izvršni director ROM Phiren Amenca u svom izlaganju naglasio je da su preporuke seminara iz 2014. godine još uvjek aktuelne te da većina preporuka nije još uvijek ispunjeno. Beriša je podsetio je prisutne da je Vlada Crne Gore u proteklom periodu radila na unapređenju položaja romske zajednice iz gore pomenutih oblasti, ali da su rezultati nažalost jako mali i da će se sa ovog seminara izaći opet sa istim preporukama. Beriša je rekao da je ROM Phiren Amenca pripremila set preporuka I zaključaka koje će dostaviti organizatorima seminara kako bi se uvrstile u finalnim smjernicama koje će biti proslijeđene Vladi I svim drugim akterima koji rade na poboljšanju položaja Roma I Egipćana u Crnoj Gori. Neke od njih je izneo u svom izlaganju u nastavku.

U svom zaključnom izlaganju Beriša je naglasio da i u narednom periodu treba u svim integracionim oblastima nastaviti sa aktivnim radom na procesu uključivanja romske i egipćanske zajednice u crnogorsko društvo. Još jednom je naglašena važnost kontinuirane saradnje državnih institucija, lokalnih vlasti, civilnog sektora i međunarodnih institucija i organizacija u cilju postizanja pune integracije romske i egipćanske populacije.

Seminar je održan u Kongres centru Hotela Best Western u Podgorici, u utorak, 5. jula, sa početkom u 9.00 časova.

 


Leave a comment

Partneri

...