loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike

Berisa Elvis 0 comments 12.07.2017

Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca" kao članica koalicije "Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike", koju čine Centar za romske inicijative, Građanska Alijansa, romska organizacija mladih ,,Phiren Amenca”, Centar za demokratsku tranziciju i Mladi Romi, potpisala je 17. 02. 2017. u Podgorici Memorandum o saradnji na sprovođenju istoimenog projekta, finansiranog od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte.

Pomenutim projektom je planirano praćenje procesa uključivanja Roma i Egipćana u crnogorsko društvo, posebno u dijelu učinkovitosti dosadašnjih sprovedenih mjera, njihove transparentnosti, zatim transparentnosti budžetskih izdvajanja na lokalnom i nacionalnom nivou. Članice koalicije će javno zagovarati povećanje izdvajanja budžetskih sredstava za programe namijenjene romskoj i egipćanskoj populaciji, povećanju transparentnosti, efikasniji rad institucija i organizacija, smanjenje potencijalne zloupotrebe fondova, kao i uključivanje mjera vezanih za Rome i Egipćane u sve nacionalne politike. Kroz praćenje budžeta i sektora socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, doprinjeće se i mapiranju ključnih prepreka koje stoje na putu uspješnom uključivnju Roma i Egipćana u crnogorsko društvo.

O svemu navedenom, izvještavaće se kontinuirano u toku sprovođenja projekta, dok će krajnji produkt projekta biti sveobuhvatan monitoring izvještaj sa preporukama za izmjenu politika i institucionalnih praksi u Crnoj Gori.


Leave a comment

Partneri

...