loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

MONITORING POLOŽAJA ROMA U PODGORICI KROZ STUDIJE SLUČAJEVA

Berisa Elvis 0 comments 04.07.2017

Monitoring je sproveden u okviru projekta MIRuPG koji je podržan od strane NVO Mladi Romi kroz program dodjele malih grantova u okviru projekta „Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj“, a koji finansira Evropska unija.

Monitoring položja Roma u Podgorici kroz studije slučajeva

Partneri

...