loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Javni poziv za srednjoškolce i studente iz redova romske zajednice

Berisa Elvis 0 comments 07.07.2017

Romska organizacija mladih „Phiren Amenca“ poziva srednjoškolce/ke i studenate/kinje iz redova romske zajednice da se prijave za učešće na obuku za novinarstvo (osnovne novinarske tehnike i forme, priređivanje vijesti i izvještaja, analize i isztraživanje određenih tema, online istraživanje i izvještavanje).


 
Obuka se organizuje u okviru projekta Prvi romski portal „Romalitika MNE“, koji je kroz program dodjele podgrantova podržan od strane HELP-a u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja i Egipćana/ki  i ostalih ranjivih grupa“, a koji finansira Evropska unija.
Pravo učešća imaju kandidati i kandidatkinje koji:
dolaze iz redova romske zajednice;
imaju minimum 15 godina starosti;
imaju završenu ili trenutno pohađaju srednju školu i/ili studenti/kinje. 
pokazuju visok stepen aktivizma u svojoj zajednici;
iskustvo u radu sa romskom zajednicom i volontiranje smatraće se prednošću.
Projektom je predviđeno kreiranje prvog romskog portala čija će administracija i kreiranje novinarskog sadržaja biti izvršena od samih pripadnika iz romske zajednice. Obuka će se realizovati u Podgorici za 10 mladih Roma/kinja koji će imati prilike da budu dio redakcije „Romalitika MNE“ nakon obuke.  

 
Zainteresovani kandidati/kinje treba da pošalju svoju prijavu, biografiju (CV) i kratko motivaciono pismo na e-mail adresu: romphirenamenca@t-com.me, najkasnije do 21. jula 2017. godine. Molimo Vas da u naslovu e-maila navedete "Prijava na obuku za novinarstvo". Za sva dodatna pitanja, možete nas kontaktirati na gore navedeni mejl ili pozivom na broj 068/189-215. 

 
Romska organizacija mladih Phiren Amenca  zadržava pravo da na intervju pozove samo kandidate/tkinje koji prođu u uži krug. Najviše rangirani kandidati/tkinje će biti pozvani na razgovor najkasnije 7 dana od dana završetka konkursa. Romska organizacija mladih „Phiren Amenca“ zadržava sva prava prilikom kandidata/tkinja i nije obavezna dati komentar na pristigle prijave koje nijesu izabrane za obuku.

Javni poziv za srednjoškolce i studente iz redova romske zajednice Romska organizacija mladih „Phiren Amenca“ poziva srednjoškolce/ke i studenate/kinje iz redova romske zajednice da se prijave za učešće na obuku za novinarstvo (osnovne novinarske tehnike i forme

Partneri

...