loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Upoznatost podgoričkih srednjoškolaca sa identitetom Roma

Nevenka Kapičić 0 comments 08.10.2020

Analiza ,,Upoznatost podgoričkih srednjoškolaca/ki sa istorijom, jezikom i kulturom Roma“ je produkt projekta ,,Upoznaj Rome i presudi - UROP“, koji je NVO Phiren Amenca realizovala u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Podgorica, Tivat, Kotor, Nikšić i Pljevlja. Krajnji cilj ovog projekta je smanjenje predrasuda i eliminisanje diskriminacije Roma kroz informisanje javnosti o romskom identitetu, povećanjem broja kvalitetnih objava u medijima o istoriji, kulturi i jeziku Roma, i povećanjem broja mladih iz romske zajednice koji putem javnog aktivizma doprinose uključivanju zajednice u društvene tokove života. Statistička analiza je jedna u nizu planiranih aktivnosti i realizovana je u prvim mjesecima projekta kao sastavni dio karavana o romskom identitetu u srednjim školama.

Upoznatost podgoričkih srednjoškolaca sa identitetom Roma Upoznatost podgoričkih srednjoškolaca sa identitetom Roma

Partneri

...