loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Romi, naše komšije

Webmaster 0 comments 13.10.2020

Publikacija ,,Romi, naše komšije“ je produkt projekta ,,Upoznaj Rome i presudi - UROP“,
koji je NVO ,,Koračajte sa nama - Phiren Amenca“ realizovala u okviru Regionalnog
programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska
unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori ReLOaD
program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Podgorica, Tivat, Kotor, Nikšić i Pljevlja.
Cilj ReLOaD programa je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom
Balkanu putem osnaživanja civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka.

Romi

Partneri

...