loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Studija slučaja: ROMI BEZ REGULISANOG PRAVNOG STATUSA U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

Webmaster 0 comments 02.06.2021

Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama - Phiren Amenca”, zajedno sa Institutom za apatridiju i inkluziju, prepoznali su breme pandemije koju najzaboravljenija društvena grupa u Crnoj Gori - Romi bez regulisanog pravnog statusa, ne mogu da nose. U novembru 2020 je pokrenut projekat ,,Nauči moje ime” sa jasnim ciljem pred sobom, da otkrije opsege izopštenosti ljudi bez dokumentacije iz sistema državne pomoći.

Studija slučaja: ROMI BEZ REGULISANOG PRAVNOG STATUSA U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

Partneri

...