loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

BLOG: Stop diskriminaciji

Berisa Elvis 0 comments 18.09.2017

Romi sebe nazivaju „Rom“ što u prevodu riječi znači čovjek. Nazivanje nekog „ciganom“, doživljava se kao pokušaj vrijeđanja, jer se ovaj termin povezuje sa lutalicom, kradljivcem, čovjekom u čije se poštene namjere sumnja. U jeziku većinske populacije riječ „cigan“ se koristi isključivo u pežorativnom značenju. Romi su narod indijskog potkontinenta, a njihova postojbina je PENDŽAB (regija), koji se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Indije. Romi su tradicionalno nomadski narod. Vjeruje se da su napustili Indiju oko 1000. godina i da su prošli kroz zemlje koje su danas obuhvaćene granicama Avganistana, Irana (nekadašnje Persije), Jermenije i Turske. Dio Roma i danas živi na istoku. Početkom 14. vijeka Romi dolaze na Balkan, a početkom 16. vijeka se sele sve do Škotske i Švedske. Neki Romi su se selili ka jugu kroz Siriju ka Sjevernoj Africi, dolazeći u Evropu preko Gibraltara. U Crnoj Gori Romi žive od 14.vijeka.Romi su narod koji imaju značajnu istoriju, kulturu i druge tekovine koje su se vremenom izgubile ali koje su, ipak ostale zapisane u sjećanju ovog naroda.Svjetski dan Roma je 8.aprila.

Romi žele da žive u izdvojenim naseljima i navikli su da žive u barakama koje su napravljene od otpadnog materijala?

Nažalost mnogi to misle, ali Romi ne žele da žive u izdvojenim naseljima, međutim Romi su prinuđeni da se nastanjuju izvan naselja u kojima živi neromsko stanovništvo, jer nijesu prihvaćeni kao ravnopravni građan. Ipak, postoji manji broj Roma koji su izgradili kuće od čvrstog materijala i stvorili pristojne uslove življenja.Ljudi sve se može kad se hoće!

Kažu da Romi ne žele da se obrazuju, pa ljudi moji svaki čovjek želi da bude uspiješan u svom životu pa i Romi. Svi smo od krvi i mesa nikada ne osuđujte po izgledu, jer bogatstvo se nalazi unutar čovjeka, nema većeg bogatstva od čiste duše i mirnog sna.

Neobrazovanost Roma je posledica društvene izolacije na primjer: diskriminacije, siromaštva i tradicije, koja se postepeno ali sigurno mijenja. Sve više Roma završava školu i sve ih je više zainteresovano da se obrazuje. Obrazovanje se vidi kao šansa da se obezbijedi bolji život. Veliki broj romskih roditelja želi da školuje svoju djecu, jer izlaz iz bijede vide kroz obrazovanje. Istina je da institucije ne preduzimaju ozbiljne mjere da poboljšaju uslove življenja romskim porodicama, kako bi romska djeca imala jednake šanse sa djecom većinske populacije u sticanju kvalitetnog obrazovanja.

Violeta Hajrizaj


Leave a comment

Partneri

...