loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Novi Vladin portal

Nevenka Kapičić 0 comments 18.05.2021

Portal Vlade Crne Gore gov.me od danas je dostupan na novoj platformi. GOV.me. Portal je glavni komunikacioni kanal Vlade i ministarstava, koji je na usluzi građanima i građankama Crne Gore. Upravo su potrebe građana/ki, medija, NVO i privrede u prvom planu, zbog čega je i uslijedila reorganizacija ključnih sadržaja i implementacija kvalitetnije navigacije i pretrage na platformi.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je, u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade i kompanijom Fleka razvilo novi portal Vlade u skladu sa najboljim praksama vodećih digitalnih platformi vladinih institucija u svijetu (Velika Britanija, EU i dr.) i predstavlja prvu fazu projekta, koja obuhvata i potportale dvanaest ministarstava.

Novi portal GOV.me po prvi put ispunjava standarde e-Pristupačnosti i implementiran je poseban meni za poboljšanu pristupačnost sadržaja sa kontrolom kontratsa , veličine slova, razmaka teksta, animacija, zatim vizuelnim vodičem za lakše čitanje, naglašavanje linkova, kompatibilnost sa čitačima ekrana kroz strukturianost stranica, kao i poseban font koji omogućava lakše čitanje osobama sa disleksijom.

Struktuiran je oko životnih oblasti, a ne oko administrativne organizacije samih institucija. Stoga je omogućena i direktna kontakt forma sa građanima/kama.  Kako se navodi u Vladinom zvaničnom saopštenju, nova platforma ne podrazumijeva da je građanin upoznat sa internom organizacijom i nadležnostima javne uprave, već kreće od njegovih potreba, trudeći se da korisniku pomogne da na lakši način pronađe traženu informaciju ili uslugu. Tako je vrlo vidljiva kategorija ‚‚Obrazovanje” gdje se mogu prema kategorijama pronaći sve pogodne informacije.

Mobilno iskustvo je postalo važnije kod krajnjih korisnika, pa je platforma u potpunosti optimizovana za mobilne uređaje, sa mogućnošću selektivnog prikaza sadržaja zavisno od platforme.

Inovativnost se ogleda i u odabiru fonta, te je za potrebe portala namjenski licenciran font Brioni Sans, hrvatskog tipografa Nikole Đureka. Omogućeno je i čitanje sadržaja na ćirilici, latinici i engleskom jeziku.

U odnosu na prethodnu platformu, unaprijeđena je i transliteracija, tako da prelaskom na ćirilicu, određeni sadržaji gdje je to smisleno mogu biti zadržani u izvornom, latiničnom obliku

Za potrebe nove platforme po prvi put je napravljeno studijsko snimanje audio sekvenci na crnogorskom jeziku, koje uz mašinsko učenje služe za generisanje zvučnog zapisa bilo kojeg teksta na portalu. Klikom na dugme ‚‚Pročitaj me“ može se preslušati sadržaj članka.

Da je portal doista usmjeren građanima pokazuje i polje na dnu koje omogućava da se prijavi problem ili sugeriše neki napredak, čime bi se platforma unaprijedila.


Partneri

...