loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Javni poziv za pravnika

Serdjan Baftijari 0 comments 09.04.2019

NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca” objavljuje poziv za jednog (1) pravnika koji će održati trening romskim aktivistima/kinjama u cilju upoznavanja sa procedurama rješavanja pravnog statusa za lica koja nemaju rješen status i/ili su u riziku da postanu apatridi.

Pravnik će nakon obuke koordinirati i pružati podršku romskim aktivistima tokom dvomjesečne identifikacije lica iz romske i egipćanske populacije koji nemaju riješen pravni status, a borave na teritoriji Glavnog grada. Osim toga, pravnik će pružati savjetodavnu podršku pravnog karaktera osobama iz romske zajednice u cilju rješavanja njihovog pravnog statusa u Crnoj Gori.

Potrebne kvalifikacije:

  • Pravni fakultet – diploma

  • Najmanje 3 godine iskustva u ovoj oblasti;

  • Iskustvo u sprovođenju sličnih treninga;

  • Poželjno iskustvo u radu s nevladinim i međunarodnim organizacijima za zaštitu ljudskih prava;

  • Poželjno iskustvo u radu sa ranjivim grupama, posebno sa romskom zajednicom.

Opis posla:

  • Razvijanje plana i programa dvodnevnog treninga za aktiviste iz romske zajednice u saradnji s projektnim timom na temu “Apatridija i pravni status“;

  • Sprovođenje dvodnevnog treninga;

  • Koordinisanje aktivistima u procesu istraživanja na terenu;

  • Pravna podrška pripadnicima romske zajednice koji nemaju riješen pravni status i/ili su u riziku da postanu aptridi.

Zainteresovani kandidati/kandidatkinje svoju radnu biografiju (CV) mogu dostaviti na e-mail adresu: romphirenamenca@t-com.me, najkasnije do 16. Aprila 2019. godine. Molimo Vas da u naslovu e-maila navedete "Prijava za pravnika".

Za sva dodatna pitanja, možete nas kontaktirati na e-mail romphirenamenca@t-com.me ili pozivom na broj: 020/682-616.

NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca” zadržava pravo da na intervju pozove samo kandidate koji prođu u uži krug.

Project: Identification of Roma in Podgorica who are at risk of becoming stateless is undertaken as part of a programme of pan-European activity coordinated by the European Network on Statelessness (ENS).


Partneri

...