loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Oglas za pravnika/cu za besplatno pružanje pravne pomoći

Andrija Djukanovic 0 comments 27.05.2022

Organizacija: Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca”

Pozicija: Pravni savjetnik/ca za pružanje besplatne pravne pomoći

Opis projekta

Projektom pružanja besplatne pravne pomoći se poboljšava nivo regulisanosti pitanja pravnog statusa u romskoj i egipćanskoj zajednici, kako bi im se omogućio pristup socio-ekonomskim pravima u Crnoj Gori. Pružanje besplatne pravne pomoći podrazumijeva pružanje informacija, znanja, savjetovanja, kao i zastupanje pred nadležnim organima u postupku određivanja pravnog statusa.

Obaveze

 1. proaktivno praćenje pojedinačnih slučajeva, od trenutka traženja pomoći i saznanja o slučaju, tok cijelog postupka, uključujući i žalbeni nivo;
 2. pružanje informacija, savjetovanje i besplatna pravna pomoć licima sa neregulisnaim pravnim statusom iz romske i egipćanske zajednice;
 3. zastupanje pred državnim organima;
 4. obezbijeđivanje redovnih statističkih podataka i izvještaja i ažuriranje informacija o pokrenutim slučajevima;
 5. redovno izvještavanje naručiocu programa o svim aktivnostima i podnošenje izvještaja o radu.

Uslovi:

 1. Pravni fakultet;
 2. Iskustvo u pružanju besplatne pravne pomoći;
 3. Vozačka dozvola, B kategorija;
 4. Dobro poznavanje MS Office

 

Prednost:

 1. Poznavanje engleskog ili nekog drugog relevatnog stranog jezika
 2. Iskustvo u radu u nevladinom sektoru
 3. dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
 4. otvorenost za uspostavljanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
 5. dobre organizacione sposobnosti.

 

Radno vrijeme:

 • 40 sati sedmično

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: romphirenamenca@t-com.me

Tel: +382 68 189 215

http://phirenamenca.me/

 

Krajnji rok za prijavu: 3. jun 2022. do 15h

Prijave podnešene nakon isteka roka neće biti razmatrane.


Partneri

...