loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Potpisan memorandum o saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava

Berisa Elvis 0 comments 15.12.2017

Danas je potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva za ljudska i manjinska prava i NVO Koračajte sa nama – Phiren Amenca kao znak prethodne uspješne saradnje koje Ministarstvo ima sa nevladinim organizacijama za unaprijeđenje i zaštitu ljudskih prava.

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka istakao je značaj zajedničke saradnje i pozdravio sve veće uključivanje mladih obrazovanih aktivista/kinja iz romske i egipćanske zajednice sa namjerom da se poboljša položaj i kvalitet života ove zajednice.

Elvis Beriša ispred nevladine organizacije Koračajte sa nama – Phiren Amenca je kazao da će dalji fokus zajdničkog rada sa Ministarstvom biti usmjeren na aktivnosti koji se odnose na razvoj identiteta Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Saradnja će pratiti i aktivnosti koje se odnose na unaprijeđenje socijalnog i ekonomskog položaja romske i egipćanske populacije, zatim pitanje stambene situacije, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, pravni status, socijalnu i porodičnu zaštitu, kao i identitet.

Memorandum će ispratiti period do 2020. godine kada ističe Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020.


Leave a comment

Partneri

...