loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Predstavnici Phiren Amenca na konferenciji o sprovođenju Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Berisa Elvis 0 comments 01.02.2018

Na nacionalnoj konferenciji „Izazovi u sprovođenju Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti u dijelu obezbijeđivanja standarda socijalnih usluga“ koja je održana 30. januara 2018. godine u Hotelu Hilton prisustvovali su i predstavnici ROM Phiren Amenca, Aida Đurković Kunica i Elvis Beriša. Konferencija je održana u okviru projekta „Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu EU integracija u Crnoj Gori“ koju realizuje SOS telefon Podgorica u saradnji sa CAZAS-om i Udruženjem za razvoj civilnog društva Bijelo Polje, a finansira ga Evropska Unija.

Ključni zadatak projekta bio je jačanje kapaciteta nevladinih organizacija kako bi bile ravnopravni partneri Vladi, saopštila je na konferenciji izvršna direktorica SOS telefona Biljana Zeković. Ona je takođe istakla da je važno da se dosljedno sprovodi Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, posebno u dijelu rješavanja prepreka sa kojima se suočavaju korisnici pri ostvarivanju njihovih prava. Postavljeno je i pitanje šta treba uraditi kako bi servisi koje obezbjeđuje država i nevladine organizacije bili više usmjereni na korisnika i zadovoljili njegove potrebe.

Učesnici konferencije su najviše diskutovali o visini finansijskih sredstava koje su lokalne samouprave opredijelile za socijalne servise i koliko im je bilo obezbjeđeno od strane nadležnog ministarstva. Na konferenciji nisu bili prisutni predstavnici državnih institucija i adekvatan odgovor na pitanje finansija je izostao.

Fokus konferencije bila je uloga i održivost civilnog društva u sistemu socijalne zaštite u skladu sa zakonskom reformom. Saopšteno je da će u narednom periodu biti uspostavljeno licenciranje socijalnih servisa, kao i da će biti objavljen javni poziv za akreditaciju tog programa.


Partneri

...