loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Saopštenje za medije - najava konferencije o položaju mladih Roma/kinja u CG

Berisa Elvis 0 comments 21.02.2018

Romska organizacija mladih Phiren AmencaKoračajte sa nama održaće konferenciju „Položaj mladih Roma/kinja – stanje i potrebe mladih“, 28. februara 2018. godine, u prostorijama hotela Podgorica, sa početkom u 10:00h.

Cilj konferencije je da se predstavi trenutni položaj mladih u romskoj zajednici i nivo njihovog učešća u procesima donošenja odluka. Na konferenciji će takođe biti predstavljeni institucionalni mehanizmi, posebno mjere predviđene strateškim dokumentima za unapređenje položaja Roma, a posebno mladih iz romske zajednice.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici Ministarstva sporta, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnici civilnog sektora, međunarodnih organizacija kao i mladi Romi i neromi - učesnici obuke „Jačanje kapaciteta mladih za aktivno učešće u zajednici“, koja je realizovana u okviru istog projekta.

Konferencija se organizuje u okviru projekta „Omladinskim aktivizmom do socijalne inkluzije Roma/kinja“, koji je podržan kroz program dodjele malih grantova od strane NVO Mladi Romi u okviru projekta „Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj“, koji se realizuje u partnerstvu sa Roma Active Albania, a finansiran je od strane Evropske Unije.

Ovim putem Vas pozivamo da medijski ispratite ovaj događaj.

Saopštenje za javnost možete preuzeti ovdje.

Tim Phiren Amenca


Leave a comment

Partneri

...