loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Saopštenje za javnost povodom održane konferencije o položaju mladih Roma i Romkinja

Berisa Elvis 0 comments 01.03.2018

Romska organizacija mladih Koračajte sa nama Phiren Amenca u saradnji sa NF Građanska alijansa i NVO COSMO održala je danas konferenciju Položaj mladih Roma/kinjastanje i potrebe mladihu hotelu Podgorica.

Cilj konferencije je bio je da predstavi trenutni položaj mladih u romskoj zajednici i nivo njihovog učešća u procesima donošenja odluka. Na konferenciji su takođe predstavljeni institucionalni mehanizmi, posebno mjere predviđene strateškim dokumentima za unapređenje položaja Roma, a posebno mladih iz romske zajednice.

Učešće na konferenciji su uzeli predstavnici Ministarstva sporta, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva prosvjete, predstavnici civilnog sektora, međunarodnih organizacija kao i mladi Romi i neromi – učesnici obuke „Jačanje kapaciteta mladih za aktivno učešće u zajednici“.

Elvis Beriša, izvršni direktor Phiren Amenca pozdravio je na početku konferencije aktivnosti koje Vlada, ministarstva i drugi državni organi realizuju u cilju inkluzije mladih Roma/kinja u crnogorsko društvo i unapređenja njihovog položaja i ostvarivanja prava ali je istakao da u ovom trenutku te aktivnosti nisu dovoljne i da je za ostvarenje tog cilja potrebno razviti nove politike i planirati nove mjere i aktivnosti.

„Diskriminacija prema romskoj zajednici još uvijek je prisutna u velikoj mjeri. Realizacijom ovog projekta omogućili smo mladim Romima i neromima da jačaju svoje kapacitete i istovremeno utičemo na suzbijanje predrasuda među njima. Smatramo da se ovaj pristup najbolji način za to jer mladi mogu da utiču dalje na svoje vršnjake da mijenjaju negativnu sliku o Romima koja je predstavljena u javnosti i zbog koje su Romi i Romkinje u nezavidnom položaju“ kazao je Beriša.

Beriša je poručio da je neophodno da mladi Romi i Romkinje budu aktivno uključeni u procese donošenja odluka, ali i u sprovođenju politika koje se odnose na njih.

Leon Đokaj, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, pohvalio je inicijativu za veće uključivanje mladih Roma u javni život i dodao da je romski civilni sektor iz godine u godinu sve jači.

Samir Jaha, direktor NVO Mladi Romi saglasan je sa navodima da se romski civilni sektor jača poslednjih godina ali takođe ukazuje na nedovoljan broj aktivnih organizacija koje doprinose unapreenju položaja romske zajednice. "Istina je da je romski civilni sektor vidjljiviji nego ranije, ali tome doprinose organizacije koje nažalost možemo nabrojati na prstima jedne ruke", rekao je Jaha dodajući da će iz njegove organizacije u naredne dvije godine raditi na jačanju romskog civilnog sektora kroz programe dodjele malih grantova.

Nenad Koprivica, direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta kazao je na konferenciji da su iz ovog Ministarstva prepoznali značaj ukljičivanja mladih Roma i Romkinja u javnom životu te da će podržati napore ka unaprijeđenju položaja mladih iz ove zajednice.

„U toku je izrada novog Zakona o mladima, dok su svake godine omladinske organizacije pozvane na učešće u kreiranju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za mlade 2017-2021“, podsjetio je Koprivica.

Učesnici obuke za jačanje kapaciteta mladih, Benjamin Šalja i Milena Kuveljić su zadovoljni temama koje su obrađene na radionicama u sklopu obuke, koja je obuhvatila mlade iz romske i većinske zajednice i zahvalni su što su imali šansu da se druže, sarađuju i uče zajedno o omladinskom aktivizmu, osnovama omladinske politike i njenom zakonodavnom okviru, timskom radu i liderstvu, saradnji i sukobu, povjerenju itd.

Konferencija je organizovana u okviru projekta Omladinskim aktivizmom do socijalne inkluzije Roma/kinja“, koji je podržan kroz program dodjele malih grantova od strane NVO Mladi Romi u okviru projekta „Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj“, koji se realizuje u partnerstvu sa Roma Active Albania, a finansiran je od strane Evropske Unije.

Saopštenje za javnost možete preuzeti ovdje.

Tim Phiren Amenca


Leave a comment

Partneri

...