loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Počeo upis djece u obrazovnim institucijama

Nevenka Kapičić 0 comments 18.05.2020

Ministarstvo prosvjete je, uz pomoć UN kancelarija u Crnoj Gori, pripremilo ektronsku platformu za upise vrtiće, osnovne i srednje škole, čime će upisna procedura biti značajno olakšana i usklađena sa epidemiološkom situacijom, poručili su ministar prosvjete dr Damir Šehović i rezidentna koordinatorka sistema UN u Crnoj Gori, Fiona Mekluni.

Kako je najavljeno na sajtu Ministarstva prosvjete, sva tri upisa smještena su na jednu platformu, a adresa je: www.upisi.edu.me. Elektronski upis u osnovne škole počinje u ponedjeljak, 18. maja, elektronski upis u vrtiće počinje 26. maja, a elektronski upis u srednje škole 29. juna. Svi detalji biće dostupni na pomenutom sajtu, ali i sajtu Ministarstva prosvjete, a biće objavljena i uputstva za korišćenje servisa.

Šehović je istakao da je će elektronski upis biti veoma jednostavan, dostupan i da je koncipiran tako da, u najvećoj mogućoj mjeri smanjuje unos podataka od strane samog korisnika. „Velika prednost elektronskog upisa jeste to što sve završavate iz svog doma, te što su servisi dostupni 24 sata. Takođe, sistem je koncipiran tako da, u najvećoj mogućoj mjeri skraćuje i samu elektronsku proceduru, jer se mnogi podaci preuzimaju automatski iz postojećih baza podataka, kako ih roditelji ne bi morali unositi“, poručio je Šehović, dodavši: „Tako se na primjer, pored izvoda iz knjige rođenih i potvrda od Centra za socijalni rad, iz već postojećih baza preuzimaju: podaci o opštem uspjehu učenika; uspjehu na eksternoj provjeri i uspjehu iz predmeta od značaja; te podaci o diplomi Luča kao i o ostvarenim nagradama koje dodjeljuje Ispitni centar, odnosno najveći dio dokumentacije. Da sumiram: pokušali smo da pojednostavimo šve što se moglo pojednostaviti.

Rezidentna koordinatorka sistema UN u Crnoj Gori, Fiona Mekluni saopštila je da je crnogorski sistem obrazovanja u posljednja dva mjeseca jasno pokazao kako tehnologija može da se upotrijebi u svrhu pružanja obrazovnih mogućnosti za sve.

Da bi se roditeljima omogućilo da bezbjedno i blagovremeno upišu djecu u osnovnu školu i vrtiće, UNDP je zahvaljujući sredstvima Evropske unije kreirao novi elektronski servis, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom javne uprave. Ovo je dugoročno digitalno rješenje koje će olakšati postupak i roditeljima i djeci, a i upravama škola. Troši se manje vremena i manje papira, a sve se može obaviti iz udobnosti vašeg doma” rekla je ona i dodala da je e-upis automatizovan i oslanja se na Nacionalni sistem za razmjenu podataka koji su zajednički uspostavili UNDP i Ministarstvo javne uprave, uz finansijsku podršku EU.

Komunikacija ili kampanja za sve elektronske upise vršiće se pod sloganom Upiši.me. Niti jedan građanin ne treba da ima bojazan da neće imati uslova ili pak da neće znati da ispuni obavezu u vezi sa e-upisom, jer će službe škole, ali i samog Ministarstva, konstantno biti na raspolaganju.

NVO Phiren Amenca će u okviru projekta Upoznaj Rome i presudi – UROP aktivno pružati pomoć romskim porodicama za elektronski upis u obrazovne ustanove. Praćenje online nastave za romske đake i njihove roditelje je bilo višestruko otežano, što je prepoznato od UNDP-a i podržano ReLOaD projektom (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu), koji finansira Evropska unija, Projekat se sprovodi u partnerstvu sa opštinama Podgorica, Tivat, Kotor, Nikšić i Pljevlja. Cilj ReLOaD programa je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu putem osnaživanja civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka.

Ovim putem NVO ROM " Koračajte sa nama - Phiren Amenca" i UNDP pozivaju sve pripadnike romske i egipćanske populacije da, ukoliko im treba pomoć pri upisu djece u predškolskim ustanovama da nam se jave. Naša kancelarija se nalazi na sledećoj adresi: Ul. Bulevar Pera Četkovića, zgrada Ave Marija, ulaz br 1, sprat III, stan br. 18

br.telefona: 020 682 616


Partneri

...