loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Reagovanje na kampanju Crnogorske kulturne mreže - Romi su više od radnika čistoće

Andrija Djukanovic 0 comments 21.07.2022

Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama - Phiren Amenca“ najoštrije osuđuje stereotipno i diskriminatorsko predstavljanje pripadnika romske zajednice u sklopu kampanje Crnogorske kulturne mreže (CKM) „Crna Gora bez podjela“.

Na fotografiji kojom se promoviše pomenuti projekat na internet stranici CKM-a, prikazani su predstavnici svih nacionalnih zajednica u svojim tradicionalnim nošnjama osim Roma koji su predstavljeni u radnim uniformama Javnog komunalnog preduzeća.

Ovakvim postupkom koji je teško opravdati pripadnici čitave jedne zajednice svode se na čistače ulica čime se zanemaruje čitava njihova istorija, kultura i tradicija koju su uprkos diskriminaciji i siromaštvu uspjeli da sačuvaju.

Tačno je da je posao u komunalnom preduzeću nažalost najčešće jedina mogućnost da se Romi zaposle pa je zato gotovo rezervisan za njih. Naše reagovanje nije usmjereno na unižavanje posla radnika komunlanih preduzeća koji pošteno rade svoj posao i od toga izdržavaju svoje porodice. Nas brine što je organizatorima ove kampanje prva asocijacija na Rome uniforma komunalnih preduzeća. Plašimo se lakoće sa kojom se koriste stereotipi prema romskoj zajednici koji su gotovo postali prirodna stvar.

Poručujem CKM-u i široj javnosti da romska zajednica ima svoju istoriju, svoj jezik, kulturnu baštinu. Osim toga zahvaljujući naporima čitavog društva u poslednjih skoro dvije decenije postignuti su određeni uspjesi u socijalnoj inkluziji Roma. Tako danas imamo na desetine svršenih studenata i srednjoškolaca. Romi su zapošljeni, iako u malom broju, i u javnim institucijama, puno je lijepih primjera uspješnih sporstista, umjetnika, mladih ljudi.

Na kraju, Romi imaju i svoju tradicionalnu nošnju. Ona je nažalost kao i mnogi drugi segmenti romske kulture nepoznata javnosti ali to nije opravdanje za diskriminatorski postupak CKM-a. Postojao je način, da je bilo interesovanja i želje, da se dođe do saznja o romskoj nošnji i da se Romi predstave u njoj. Ovakav postupak nam ukazuje da duboko ukorijenjeni stereotipi prema Romima i dalje žive pa čak i kod onih koji se navodno zalažu i promovišu vrijednosti građanskog društva.

Neophodno je preispitati i odgovornost za ovakve postupke i zloupotrebu radnika JP Čistoća od strane rukovodstva JP Čistoća koji su bili upoznati sa ciljevima kampanje i načinom predstavljanja Roma.

Odgovor CKM-a na pitanje pratilaca na društvenoj stranici „facebook“ da su Rome predstavili u komunalnoj uniformi zato što nijesu mogli da nađu romsku tradicionalnu nošnju direktno vrijeđa dostojanstvenost svih Roma i Romkinja. Zbog toga će Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren amenca“ podnjeti pritužbu Ombudsmanu za zaštitu od diskriminacije.

Pozivamo sve organizacije i institucije koji namjeravaju da realizuj slične projekte da se obrate našoj ili nekoj od drugih romskih organizacija kako bi im kroz informacije o romskoj kulturi pomogli da se slične situacije više ne dešavaju.

Posebno pozivamo donatore pomenute kampanje da prekinu finansiranje rasizma.

Elvis Beriša

Izvršni direktor

Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“

Fotografija preuzeta sa web stranice Crnogorska kulturna mreža


Partneri

...