loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Reagovanje:Koja su to ciganska posla ?

Andrija Djukanovic 0 comments 05.08.2022

Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren Amenca" i Centar za afirmaciju romske i egipćanske populacije - CAREP oštro osuđuju stereotipni i diskriminatorski govor mitroplita Crnogorske pravoslavne crkve Mihaila, prema romskoj zajednici. 

Naime, mitropolit je u reagovanju na potpisivanje temeljnog ugovora Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC) za portal Raport.ba izrekao između ostalog i sledeće: "Ovaj njihov stav koji su potpisali to je, ne bih uvrijedio cigane, ali ciganski posao kroz igru, tancovanje." 

Ne možemo da  razumijemo da neko ko predstavlja duhovnog lidera i čija riječ ima uticaj na veliki broj ljudi koji ga slijede, izgovara ovakvu rečenicu kojom se omalovažava romska zajednica. 

Vjerujemo da je mitropolit imao boljih načina da iskaže svoje stavove, a ne da se koristi Romima kao sredstvom za uvredu čime samo produbljuje i jača već postojeće stereotipe prema ovoj zajednici.

Potpisivanje temeljnog ugovora za koji mitropolit Mihailo smatra da je ne samo za Crnu Goru već i za ostale zemlje u okruženju štetan i za koji jedan dio crnogorske javnosti smatra da je izdajnički, predstavljajući metaforom "ciganska posla" dovodi cijelu romsku zajednicu u nepovoljan položaj. Na taj način se Romi karakterišu kao oni koji su skloni prevarama i nanošenju štete.     

Pozivamo mitropolita Mihaila da se izvini romskoj zajednici u Crnoj Gori i da u svojim budućim obraćanjima izbjegava uvredljiv govor i termine koji vrijeđaju dostojanstvo romske zajednice.

 

 


Partneri

...