loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Javni poziv za obuke za nezaposlene Romkinje i Egipćanke

Andrija Djukanovic 0 comments 07.11.2022

Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren Amenca", u okviru projekta "Make up the future", koji se realizuje uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih američkih Država u Podgorici objavljuje

JAVNI POZIV

Nezaposlenim Romkinjama za učešće na obukama za zanimanja: kozmetičarka, frizerka ili šminkerka

Mogućnost prijave na poziv imaju sve zainteresovane Romkinje i Egipćanke iz Podgorice i Nikšića.

Uslovi za prijavu koje zainteresovane kandidatkinje moraju ispuniti su:

  • da se kandidatkinja izjašnjava kao pripadnica romske populacije
  • da ima od 16 do 40 godina
  • da nije zaposlena (potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore)
  • da kandidatkinja živi u Podgorici ili Nikšiću

Svaka kandidatkinja ima pravo da se opredijeli za jednu od tri ponuđene obuke.

Nakon završenih obuka, polaznice će dobiti materijal kako bi nakon kursa mogle samostalno raditi.

Polaznice koje budu izabrane za pohađanje obuke potpisaće Ugovor o učešću na projektu i biće u obavezi da u nastavku projekta pohađaju i planirane radionice o unapređenju preduzetničkih sposobnosti radionice o ljudskim pravima.

Sve troškove obuka uključujući i putne troškove snosiće Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren Amenca".

Zainteresovane kandidatkinje za učešće na obukama trebaju da dostave sledeću dokumentaciju:

  • popunjen upitnik koji se nalazi u prilogu poziva OVDJE
  • motivaciono pismo za učešće na obukama
  • potvrdu o nezaposlenosti sa ZZZCG
  • svjedočanstvo o završenom obrazovanju (ukoliko imaju)
  • izjavu da su pripadnice romske populacije

Sva potrebna dokumenta treba poslati ga na e-mail adresu: prijave.phirenamenca@gmail.com ili poštom na adresu: Bulevar Pera Ćetkovića bb, Stari aerodrom sa naznakom: “Konkurs za učešće na obukama “Make up the future”.

Krajnji rok za slanje prijava je 18. novembar 2022. Godine.

Nakon završetka roka za prijavu Komisija će izabrati 10 najboljih kandidatkinja na osnovu motivacionog pisma koje će biti uključene u obuke.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na broj teefona 067 747 594 ili putem e-maila: prijave.phirenamenca@gmail.com.

Upitnik za javni poziv - Upitnik za javni poziv.pdf

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

This project is funded through a U.S. Embassy grant. The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State


Partneri

...