loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Ombudsman potvrdio diskriminatorko ponašanje Crnogorske kulturne mreže prema Romima

Andrija Djukanovic 0 comments 08.11.2022

NVO Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ pozdravlja mišljenje koje je donio Ombudsman a kojim se potvrđuje diskriminatorsko postupanje NVO Crnogorska kulturna mreža iz Nikšića prema romskoj populaciji  u realizaciji kampanje „Crna Gora bez podjela“.

Ombudsman je utvrdio da je kampanja težak oblik diskriminacije

“Predstavljanje romske zajednice u uniformama čistoće neprihvatljivo i nedopustivo te da je negativna stereotipizacija uticala na njihov osjećaj samovrijednosti i samopouzdanja proizvodeći posljedice na njihov privatni život“.

Podsjećamo da je ova organizacija u sklopu pomenute kampanje predstavila sve nacionalne zajednice u Crnoj Gori u svojim tradicionalnim narodnim nošnjama, osim romske zajednice čiji pripadnici su predstavljeni u uniformama komunalnog preduzeća. To je bez sumnje jedan od najtežih slučajeva diskriminacije i anticiganizma zabilježenih u našem društvu u poslednjih nekoliko godina.

U mišljenju Ombudsmana se dalje navodi da je sporno predstavljanje Roma dovelo do neopravdanog miješanja u sferu privatnog života podrivanjem njihovog identiteta, suprotno članu 40. Ustava Crne Gore i članu 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.  

Zaštitnik takođe navodi, osvrćući se na izjašnjenje CKM-a da nijesu imali namjeru da diskriminišu Rome, da je za diskriminaciju irelevantna namjera diskriminatora da diskriminiše već su važne posljedice bez obzira da li je diskriminator zaista htio da konkretnu osobu izloži diskriminatornom ponašanju. Opravdanje Crnogorske kulturne mreže da Romima nije uspjela da obezbijedi narodnu nošnju pa su zato slikani u uniformama gradske čistoće, za Ombudsmana nije relevantno jer kako kaže organizator kampanje je morao da predstavljanju svih zajednica priđe sa dužnom pažnjom, interesovanjem i inegrativnim pristupom. 

Vjerujemo da će ovo mišljenje Ombudsmana doprinijeti da se u budućnosti ne ponavljaju slične situacije u odnosu prema romskoj zajednici te da će preventivno uticati na suzbijanje anticiganizma i diskriminacije. 

Nažalost u izvjesnoj mjeri smo razočarani činjenicom da je anticiganizam prisutan i među onima koji važe za emancipovani dio društva koji je makar deklarativno usvojio vrijednosti tolerancije i razumijevanja. Smatrali smo da makar u civilnom sektoru nema diskriminatorskih stavova prema Romima.

Naše razočarenje se odnosi i na reakciju i postupanje Romskog savjeta kao najviše institucije romskog naroda u Crnoj Gori koji je prilično lako i sa neshvatljivom dozom tolerancije i opravdavanja prešao preko diskriminatorskog postupka NVO Crnogorska kulturna mreža potpisavši sa njima i Memorandum o saradnji. 

Na kraju, naša organizacija ohrabruje Crnogorsku kulturnu mrežu i Romski savjet da se edukuju o pravima Roma i stojimo im na raspolaganju za obuke o diskriminaciji i anticiganizmu s obzirom na prepruke Ombudsmna da u budućim aktivnostima CKM ne diskriminiše nijednu zajednicu već da ih predstavlja na autentičan način poštujući njihovu istoriju, kulturu i tradiciju. 


Partneri

...