loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Otvoren Centar za edukaciju i kulturu Roma

Webmaster 0 comments 28.12.2022

Centar za edukaciju i kulturu Roma (CEKR) otvoren je danas na Koniku. NVO ROM ,,Koračajte sa nama - Phiren Amenca" pokrenula je CEKR uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Otvarajući skup projektni koordinator, Andrija Đukanović, istakao je da je današnji događaj prvi korak u stvaranju jednog, u perspektivi, veoma važnog mjesta promocije romske istorije i kulture i susreta i međusobnog upoznavanja romske i drugih kultura.

Otvaranjem Centra za edukaciju i kulturu Roma, kako je kazao, stvaraju se uslovi da jedan veoma važan segment kulture našeg prostora, koji je dugo godina bio zanemarivan i daleko od javnosti, postane sastavni dio ukupne kulturne baštine.

Cilj projekta pokretanja CEKR-a je da romsku kulturu kao neizostavni je dio crnogorskog  kulturnog prostora promoviše i sačuva od zaborava. Osim toga, kultura je važan instrument u ostvarivanju interkulturalnog dijaloga i kvalitetnijeg odnosa među različitim zajednicama koje čine naše društvo.

U narednom periodu kroz CEKR će se realizovati ,,raznovrsne sadržaji poput kulturno-umjetničkih programa, prezentacija i promocija romskih stvaralaca, organizaciju tribina i predavanja na različite teme od značaja za zajednicu, edukativne aktivnosti za romsku i neromsku populaciju, medijsku produkciju i izdavačku djelatnost.

Izvršni direktor NVO ROM ,,Koračajte sa nama - Phiren Amenca" Elvis Beriša, je naglašavajući značaj otvaranja CEKR-a kazao da se i on sam susretao sa poteškoćama prilikom pronalaženja informacija o kulturi romske zajednice u Crnoj Gori te bio prinuđen da to potraži u izvorima iz regiona.

,,Pošto još uvijek nemamo instituciju koja bi se bavila izučavanjem i razvojem romskog jezika, kulture, običaja, onda mislim da trebamo da krenemo na neki način sami pa onda uz saradnju sa institucijama koje to imaju u opisu posla, zajedničkim snagama radimo na tom razvoju", poručio je Beriša.

Nacionalni koordinator za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2021-2025, Sokolj Beganaj, podržao je inicijativu o otvaranju CEKR-a, i ohrabrio pokretače da budu uporni i nastave sa sprovođenjem svoje ideje. 

,,Crnoj Gori je potreban jedan ovakav centar gdje će se učiti o romskoj kulturi, istoriji i jeziku", istakao je on poredeći Crnu Goru sa regionom gdje već postoje centri ovog tipa.

Poručio je da u romskoj zajednici postoje mnogi talentovani ljudi, i da ovakav tip centra treba i može biti potencijal za razvoj tih talenata.

Na otvaranju je još prikazan i dokumentarni film ,,Refocus - Govor mržnje" u produkciji NVO ROM ,,Koračajte sa nama - Phiren Amenca".


Partneri

...