loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Korak ka aktivizmu

Berisa Elvis 0 comments 30.10.2016

Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren Amenca" od 14. Oktobra 2016. godine počela je sa realizacijom projekta "Korak ka aktivizmu", koji je finansijski podržan od strane Njemačke organizacije HELP. Istog dana Phiren Amenca je organizovala prvu radionicu o ljudskim pravima. Na radionici su učestvovali mladi iz romske zajednice.

"Korak ka aktivizmu" podržan je u okviru HELP-ovog projekta „Jačanje uloge civilnog društva među RE populacijom " kroz implementaciju programa Julia Taft, a koji se realizuje u saradnji sa američkom ambasadom. Poseban cilj projekta se ogleda u pružanju podrške romskim i egipćanskim organizacijama civilnog društva u razvijanju i implementaciji inicijativa koje poboljšavaju položaj ove populacije u Crnoj Gori.

S toga, cilj projekta "Korak ka aktivizmu" je jačanje kapaciteta mladih iz romske zajednice za uključivanje u procesima donošenja bitnih odluka koje se njih tiču. Projekat je usmjeren na osnaživanje mladih iz romske zajednice kroz učenje o ljudskim pravima i načinu ostvarivanja svojih ljudskih prava kao i kroz učenje o aktivizmu što će omogućiti veće učešće romske zajednice u crnogorsko društvo, aktivno zastupanje i predstavljanje.

Ciljna grupa projekta su 15 mladih Roma sa područja naselja Konik, koji do sada nijesu imali nikakav vid neformalnog osnaživanja.


Leave a comment

Partneri

...